ข่าวสังคม

นรข. กำชับหน่วยปฏิบัติการเฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายจากเชียงรายถึงอุบลราชธานี

พลเรือตรี สมบัติ จูถนอม ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เปิดเผยว่า ผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ได้ให้นโยบายกับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) ให้ดำเนินการการกระทำความผิดทุกรูปแบบตามบริเวณแนวชายแดน ตั้งแต่จังหวัดเชียงรายไล่ลงมาตามลำแม่น้ำโขงจนถึงจังหวัดอุบลราชธานี ที่เป็นเขตรับผิดชอบ โดยในเรื่องของแรงงานต่างด้าวนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศไทยยังมีความต้องการในการใช้แรงงานนำเข้าในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจและทุกอย่างดีขึ้น ซึ่งงานบางอย่างแรงงานไทยไม่ได้ทำ เพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นต้องใช้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยที่ผ่านมารัฐบาลได้มีมาตรการทำเรื่องเหล่านี้ให้ถูกกฎหมาย แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดย 2 ปีที่ผ่านมาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ประเทศไทยได้มีการปิดด่านเพราะฉะนั้นการดำเนินการนำแรงงานเข้ามาจึงมีความเข้มงวดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันก็ได้มีมาตรการผ่อนปรนเปิดประเทศ รวมถึงให้เปิดด่านชายแดนในพื้นที่ควบคู่กับมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันไวรัสโควิด และต้องขอเรียนตามตรงว่าแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายนั้นยังไม่เพียงพอกับความต้องการในประเทศ

“มีขบวนการลักลอบนำแรงงานต่างชาติเข้ามาในรูปแบบที่ผิดกฎหมาย ซึ่งในเรื่องนี้ผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบหมายให้ นรข. ดำเนินการสกัดกั้นอยากจริงจัง โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาสามารถจับได้ประมาณ 50 ครั้ง จำนวนผู้ต้องหา ทั้งผู้นำพาและแรงงานจริงๆ เกือบ 500 คน และด้วยแนวชายแดนของประเทศเราและประเทศเพื่อนบ้านมีแม่น้ำโขงขวางกั้น ช่องทางธรรมชาติสามารถขึ้นได้ตลอดแนว เฉพาะภาคอีสานก็ประมาณเกือบ 700 กิโลเมตร เพราะฉะนั้นภารกิจของ นรข. ที่เป็นอยู่จึงมีการปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง โดยมีการเพิ่มมาตรการตรวจตรา ตรวจจับตลอดแนวลำน้ำโขง เพื่อที่จะทำให้ขบวนการลักลอบนี้ลดน้อยลงไป รวมถึงปัญหายาเสพติดและการลักลอบทำผิดกฎหมายอื่นๆ ด้วยไปทุกอย่างในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็น ยาเสพติด แรงงานต่างด้าว การลักลอบทำผิดกฎหมายที่มีการลักลอบข้ามฝั่งแม่น้ำโขงมานั้น ขอเรียนว่าตั้งแต่ที่มารับตำแหน่งในเดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นมา ข่าวสารจากประชาชนมีส่วนสำคัญที่ทำให้นำไปสู่การตรวจยึดและจับกุม อย่างถูกต้องและแม่นยำ และต้องขอขอบพระคุณประชาชนพลเมืองดีที่ได้ให้ข้อมูลข่าวสารกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก โดยทาง นรข. ขอรับรองว่าผู้ที่ให้ข้อมูลข่าวสารมานั้น จะมีการปกปิดเป็นความลับสุดยอด เพื่อให้ทุกคนมีความปลอดภัย ไม่เกิดการกระทบกระเทือนอย่างเด็ดขาด”


เราจะเห็นว่านี่เป็นเพียง 1 หน่วยงาน ที่ปฏิบัติภารกิจด้วยความเข้มแข็ง มุ่งมั่น ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งการดำเนินงานทุกอย่างล้วนมีการบูรณาการ และถ้าเราทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไข อีกไม่ช้าปัญหาเหล่านี้ก็คงจะหมดไปอย่างแน่นอน

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 29/05/2022 19:13 น. by เสียงภูพานออนไลน์