ข่าวสังคม

ขอนแก่น – ผบ.ทบ.ชื่นชมครูฝึกเน้นย้ำทหารใหม่ เราคือครอบครัวเดียวกัน

ผบ.ทบ. เยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.23 ย้ำนโยบาย “เราคือครอบครัวเดียวกัน ” ชื่นชมครูฝึกตั้งใจเสียสละดูแลทหารใหม่

พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่และหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยได้พบปะและรับทราบข้อมูลการดูแลทหารใหม่ของ หน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่ 23 และรับฟังการบรรรยายเสริมสร้าง กองพันมณฑลทหารบกที่ 23 พร้อมทั้งให้ครูฝึกและผู้บังคับบัญชา ส่งเสริมผลักดันความถนัดของทหารใหม่แต่ละคน ต่อยอดการศึกษา เยี่ยมเยียนและช่วยเหลือครอบครัวทหารใหม่ที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพหรือฐานะทางเศรษฐกิจ

พร้อมกันนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้พบประทหารใหม่ผ่านระบบ Zoom ได้กล่าวกับทหารกองประจำการว่า “ขอให้อดทน ตั้งใจ ฝึกศึกษา หลักสูตรนี้สร้างความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นผู้มีระเบียบวินัย เห็นคุณค่าในตัวเอง กองทัพบกพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ” นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ยังได้ขอบคุณทหารใหม่ที่เข้ามาร่วมทำงานเพื่อบ้านเมือง พร้อมทั้งได้ขอบคุณผู้ฝึกทหารใหม่ ที่ทุ่มเทดูแลทหารใหม่ ถือเป็นการเสียสละ และเป็นกำลังสำคัญในการเสริมสร้างทหารใหม่ที่มีคุณภาพให้กับกองทัพบก ต่อไป