ข่าวสังคม

เลย – ทหารผ่านศึกจังหวัดเลย พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ที่โครงการฝายยาง บ้านห้วยโตก หมู่ 1 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน

โดยมี พ.อ.กาจพสุ เพชรสงคราม นกยกสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดเลย นายชาญยุทธ สังห์ทอง รองนายกทหารผ่านศึกจังหวัดเลย นายทรงพล สอนสระคู อุปนายกสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดเลย พ.ต.สมบูรณ์ หล้าศักดิ์ กรรมการสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา “ เราทำความ ดีด้วยหัวใจ ” เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

โดยนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จากนั้นประธานและผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนร่วมกล่าวคำปฏิญาณว่า “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พร้อมกัน 3 ครั้ง เสร็จแล้วประธานในพิธีและหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันปลูกต้นพะยุง ต้นคูณ ต้นอินทนิล และไม้กระยาเลย เป็นต้น.

Last Updated on 03/06/2022 15:56:00 by อินทรีภูพาน