ข่าวสังคม

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบรางวัลผู้โชคดีสลากกาชาด

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดและคณะกรรมการเหล่ากาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบรางวัลผู้โชคดี จากการจับรางวัลสลากกาดชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 โดยผู้โชคดีรับรางวัลที่ 1 เป็นชาวอำเภอท่าคันโท รับรางวัลรถยนต์ TOYOTA Hilux Revo สมาร์ทแค็ป

ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผวจ.กาฬสินธุ์  นางนงค์นิตย์  เนียมศิริ  นายกเหล่ากาชาดจ.กาฬสินธุ์  นายสนั่น  พงษ์อักษร  รองผวจ.กาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม ปลัด จ.กาฬสินธุ์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกันมอบรางวัลสลากกาชาด จ.กาฬสินธุ์  ประจำปี 2563 รางวัลที่ 1 รถยนต์กระบะ Toyota Hilux Revo สมาร์ทแค็ป  มูลค่า 639,000 บาท ให้แก่นายทองพูน  ทอดภักดี   อยู่บ้านเลขที่ 61 หมู่ 3  ต.นาตาล  อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ ขณะที่รางวัลที่ 2 รถยนต์ SUSUKI CELERIO มูลค่า 378,000 บาท ได้แก่นางสุภาภรณ์  ใสลำเพาะ  อยู่บ้านเลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ต.กุดปลาค้าว อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์  และรางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์  จำนวน  2 รางวัล  คือนายสุบิน  บัวศรี  อยู่บ้านเลขที่ 84/1 ซอยน้ำทิพย์  ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  และนายชาญชัย  เหลี่ยมศรี  อยู่บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 2 ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

นายทองพูน  ทอดภักดี  ผู้โชคดีได้รางวัลที่ 1  กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้รับรางวัลสลากกาชาดครั้งนี้ เพราะไม่เคยได้รับรางวัลจากสลากากชาดเลย  รถยนต์คันนี้จะเก็บไว้ใช้เอง เพราะไม่มีรถใช้ ตนซื้อสลากกาชาดไว้ทั้งหมด 1 เล่ม เป็นเงิน 1,000 บาท พอได้มาก็เก็บใส่ลิ้นชักไว้ วันที่ 6 มีนาคม 2563 ผลการออกรางวัลสลากกาชาด มีเพื่อน ๆ ทั้งไลน์ ทั้งโทรมาบอกว่าได้รางวัลที่ 1 ก็ดีใจมาก ซึ่งหลังจากนี้ หากมีโอกาสจะช่วยเหลือภารกิจของเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ และทางราชการ เพื่อเป็นการตอบแทนที่รับโชคดี รับรางวัลที่ 1 ในครั้งนี้ ทั้งนี้ในโอกาสต่อไป ก็จะอุดหนุนสลากกาชาดอีก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือภารกิจของเหล่ากาชาด ในการบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาว จ.กาฬสินธุ์ต่อไป