ข่าวสังคม

ขอนแก่น – ชาวหนองสองห้องรณรงค์ปลูกต้นไม้วันสิ่งแวดล้อมโลก2022

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวชุมชนร่วมกันปลูกต้นรอบบึงอ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น พื้นที่ของทางเทศบาลตำบลหนองสองห้อง ร่วมกับจิตอาสาสมัครประชาชนต่างตื้นตัวในชุมชนมองเห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวบึงหนองสองห้องที่กว้างใหญ่อากาศดีต่อสุขภาพ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรง ซึ่งถือเป็นสถานที่ชาวชุมชนในตลาดมาวิ่งเดินทำกิจกรรมเต้นแอโรบิก และเล่นกีฬา ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาส่วนภูมิภาค ด้วยเหตุนี้ เมื่อวานนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เทศบาลตำบลหนองสองห้อง โดย ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้อง พร้อมด้วยรองนายก สมาชิกสภาเทศบาล ปลัด คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณบึงหนองสองห้อง ฝั่งหน้าวัดเกาะสะอาด โดยมีพิธีเปิดโครงการ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ชื่อโครงการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มปริมาณออกซิเจนในชั้นบรรยากาศ ปกป้องโลกในวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีต่อไป สอดคล้องกับคำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2022 ที่ว่า “เพราะโลกมีเพียงใบเดียว ONLY ONE EARTH ”

โดยมีเป้าหมายที่จะปลูกต้นไม้รอบบึงหนองสองห้อง ให้ได้ 910 ต้น ถือเอาวันสิ่งแวดล้อมโลก เป็นวันเริ่มต้น แบ่งพื้นที่ปลูกเป็นโซนละสี คาดว่า อีก2 ปีข้างหน้า ต้นไม้จะเจริญเติบโตเป็นร่มเงาพักผ่อนเย็นสบาย ทั่งผลิดอกสวยงาม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยือนเยี่ยมชมฟรี ที่นี่มีเกาะกางน้ำเป็นสถานที่ตั้งวัดเกาะสะอาด ภายในมีโบราณสถานสิม(โบสถ์)คงความสวยงามหันหน้าไปทางทิศเหนือ ส่วนอีกหลังสร้างขึ้นใหม่หันไปทางทิศตะวันออกมีพระนอนองค์ใหญ่กำลังก่อสร้างนับว่าทางเทศบาลฯได้พัฒนาหลายอย่างมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เจริญเติบโต ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้น ทำให้อำเภอหนองสองห้อง จ.ขอนแก่นเป็นที่รู้จักต่อไป