ข่าวสังคม

ตำรวจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพิ่มประสิทธิภาพบริการประชาชน

“ผู้การโป้ง” พล.ต.ต.วรวัฒน์ มะลิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ และประธานกรรมการติดตามการบริหารงานตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ (กต.ตร.) ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน ตามนโยบาย “ตำรวจกาฬสินธุ์ จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ทำด้วยความเชื่อมั่นศรัทธา และด้วยด้วยจิตอาสา”

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมชัยสุนทร ตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.วรวัฒน์ มะลิ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์  เป็นประธานประชุมกรรมการติดตามการบริหารงานตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ (กต.ตร.) โดยมีนายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงคมนาคม, พ.ต.อ.วิทยา เย็นจิตต์ รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์, พ.ต.อ.โกวิท เจริญวัฒนศักดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ นางพรพรรณ มะลิ ประธานแม่บ้านตำรวจ ภ.จว.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยที่ปรึกษา กต.ต.ร.ภ.จว.กาฬสินธุ์ และประธาน กต.ตร. ประจำสถานีตำรวจทั้ง 23 สถานีใน จ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างพร้อมเพรียง

พล.ต.ต.วรวัฒน์ มะลิ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์  กล่าวว่า ในการประชุมกรรมการติดตามการบริหารงานตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ (กต.ตร.) ดังกล่าว เป็นการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2565 ทั้งนี้ เพื่อแจ้งผลการปฏิบัติงานในรอบ 8 เดือนที่ตนได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ เช่น ในส่วนของการปรับปรุงห้องประชุมชัยสุนทร, ปรับปรุงเรือนพักเจ้าหน้าที่ตำรวจ, การติดตามคดีสำคัญที่เกิดในพื้นที่, การดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืน,  โครงการกาฬสินธุ์ สมาร์ท เซฟตี้โซน, โครงการนาคาพิทักษ์รักษ์ประชา ทั้งนี้ ทุกโครงการ เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น ท้องที่ รวมทั้งวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น พัฒนาชุมชน และสาธารณสุข เป็นต้น

พล.ต.ต.วรวัฒน์กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมยังได้เปิดกว้างให้ประธาน กต.ตร.ของสถานีตำรวจทั้ง 23 สถานี ได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้กับประชาชนในด้านต่างๆให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในส่วนของการจราจร การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันกวาดล้างยาเสพติด และอาชญากรรมทุกรูปแบบ ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย ตำรวจกาฬสินธุ์ จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ทำด้วยความเชื่อมั่นศรัทธา และด้วยด้วยจิตอาสา

Last Updated on 07/06/2022 16:41:24 by อินทรีภูพาน