ข่าวสังคม

นายอำเภอสหัสขันธ์ ลงพื้นที่พบผู้ยากไร้ไม่มีไฟฟ้าบ้านผุพัง

นายอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ควงกำนันตำบลโนนศิลาลุยพื้นที่แก้จน พบสภาพน่าเวทนาบ้านผุพัง ไม่มีไฟฟ้าใช้   ไร้อาชีพ  เร่งดำเนินการช่วยเหลือ  เน้นสร้างอาชีพ  มีที่อยู่อาศัยปลอดภัย

       วันที่ 22 มิถุนายน  2565  นางสาวแววตา  นระทัด  นายอำเภอสหัสขันธ์  จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายราชัน  คุณาประถม  กำนันตำบลโนนศิลา  นายอาร์บุญโทม  สารจันทร์  นายกเทศมนตรีตำบลโนนศิลา  นายไสว  สิมคร  เกษตร อ.สหัสขันธ์  นายคำตัน  ถิ่นช่วง  ผอ.กศน.อ.สหัสขันธ์  นางสาวกฤษณา  อิงเอนุ ประมง อ.สหัสขันธ์  นางเสาวดี  จันทร์ดี  ท้องถิ่น อ.สหัสขันธ์  และนางศุภวรรณ  พงษ์นุ่มกุล พัฒนาการ อ.สหัสขันธ์  ได้ออกเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ในพื้นที่ต.โนนศิลา จำนวน 6 หลังคาเรือน  ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากการได้รับการสงเคราะห์ตามกระบวนการแก้จน  ขณะเดียวกันยังมีครอบครัวที่ยังรอการช่วยเหลือ 2 ราย  มีสภาพน่าเวทนา  ไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง  สภาพที่อยู่อาศัยผุพัง ไม่มีความปลอดภัย ไม่มีไฟฟ้าใช้  ไม่มีอาชีพ รายได้ตกเกณฑ์  โดยเฉพาะรายนายนิคม  แสนวงศ์  อาศัยอยู่เถียงนาชาวบ้าน  ไม่มีห้องน้ำ  และนางทองคำ  เรืองอุไร   อาศัยอยู่เถียงนาของญาติพี่น้อง สภาพบ้านและห้องน้ำผุพัง

         นายราชัน  คุณาประถม  กำนันตำบลโนนศิลา  กล่าวว่า  ในพื้นที่ ต.โนนศิลา มีครัวเรือนยากจน 6 ครอบครัว  เป็นครัวเรือนที่ยากจนจริงๆ โดยที่ผ่านมาได้รับการสงเคราะห์จากหลายภาคส่วนแต่ยังไม่ทั่วถึง  จากการตรวจติดตามอย่างใกล้ชิด โดยนายอำเภอสหัสขันธ์  ได้กำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าไปดูแลและถามไถ่เป็นประจำ ทำให้ทราบถึงปัญหาชาวบ้านอย่างมาก  ที่สำคัญคงจะเป็นด้านการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ เพื่อให้ครัวเรือนยากจนได้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนในระยะยาว  สภาพการเป็นอยู่ขณะนี้บางส่วนได้รับความช่วยเหลือจากการสงเคราะห์ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  เหลือ 1 ราย คือนายนิคม  แสนวงศ์ มีอาชีพหาของป่าในหมู่บ้านจำหน่ายในตลาด มีรายได้วันละ 100 บาท ยังไม่มีที่อยู่อาศัยและไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง  ซึ่งทางหมู่บ้านอยู่ระหว่างการหาที่ดิน เพื่อจัดสรรให้รองรับการของบประมาณในการก่อสร้างบ้านเพื่อที่อยู่อาศัย  ขณะที่นางทองคำ  เรืองอุไร  เป็นผู้ยากไร้  ที่อาศัยอยู่ในเถียงนา มีห้องน้ำ สภาพผุพัง  ไม่มีไฟฟ้าใช้  ไม่มีอาชีพ มีโรคประจำตัว อาศัยเงินจากลูกชายที่ออกรับจ้างรายวัน วันละ 200 บาท  ซึ่งกำลังพิจารณาหาอาชีพสร้างรายได้ที่เหมาะสมให้ต่อไป

          นางสาวแววตา  นระทัด  นายอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวว่า  ภาพรวมของ อ.สหัสขันธ์  มีครัวเรือนยากจนทั้งหมด  82  ครัวเรือน  ใน 8 ตำบล 85 หมู่บ้าน  ซึ่งได้ลงเยี่ยมบ้านครบทุกหลังคาเรือน  พร้อม ๆ กับการคัดกรอง  จัดสรรความช่วยเหลือตามประเภทที่ตกเกณฑ์ ทั้ง 8 ด้าน  ทั้งนี้ทาง อ.สหัสขันธ์  ได้จัดเป็นระบบโครงการนายอำเภอเยี่ยมยามถามไถ่  รวมพลังบวรแก้จน  เป็นปฏิบัติการแบบบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน  วัด และชาวบ้าน ร่วมกันแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่  ซึ่งเริ่มต้นจากหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัด  อย่างไรก็ตามในพื้นที่ อ.สหัสขันธ์  ยังได้จัดตั้งกองทุนสาธารณกุศลของอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนการทำงานแก้จนควบคู่กับการปฏิบัติของนายทรงพล  ใจกริ่ม  ผวจ.กาฬสินธุ์  ทั้งในการต่อยอด และสร้างอาชีพ เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน