ข่าวสังคม

ผู้ว่ากาฬสินธุ์นำ ส่วนราชการทำความสะอาดศาลากลาง ผู้การฯ ลงพื้นที่ตรวจจุดคัดกรองเชื่อมต่อ 6 จังหวัด พร้อมมอบกำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ร่วมทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ทหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครกู้ภัยตั้งจุดตรวจคัดกรองเข้มตามเส้นทางเชื่อมต่อ 6 จังหวัด

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 26 มีนาคม 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในบริเวณศูนย์ราชการ ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังใหม่) ช่วยกันทำความสะอาด ด้วยการใช้แอลกอฮอล์สกัด ที่ทางโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ ได้นำมามอบให้และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นำไปสกัดออกมาเป็นแอลกอฮอล์ 70% แจกจ่ายให้ทุกส่วนราชการ นำไปเช็ดพื้นผิวบริเวณกระจก ราวบันได ลิฟท์ และบริเวณที่มีการสัมผัส ตลอดจนบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ทั้งนี้ แต่ละส่วนราชการต่างก็ได้มีการ ป้องกันความเสี่ยงด้วยการจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ พร้อมแนะนำให้ผู้มาติดต่อราชการสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง โดยกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งนี้เชื่อว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โดย ความร่วมมือของทุกภาคส่วนและพี่น้องประชาชน ชาว จ.กาฬสินธุ์

ขณะที่พล.ต.ต.สมนึก  มิควาฬ  ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์  เข้าติดตามการตั้งจุดตรวจคัดกรองในพื้นที่ต่างๆ พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ ในการตั้งจุดตรวจ จุดคัดกรองประชาชนที่เดินทาง เข้า-ออก ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละจุด

สำหรับพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ เบื้องต้นชุดปฏิบัติการประจำจุดคัดกรอง ทั้งกำลังตำรวจ ฝ่ายปกครอง ทหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครกู้ภัยได้ทำการตั้งจุดตรวจคัดกรองทั้งหมด 6 จุด ตามเส้นทางที่เชื่อมต่อ 6 จังหวัด ประกอบด้วย 1.เส้นทางขอนแก่น-กาฬสินธุ์ 2.เส้นทางมหาสารคาม-กาฬสินธุ์ 3.เส้นทางร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์ 4.เส้นทางมุกดาหาร-กาฬสินธุ์ 5.เส้นทางสกลนคร-กาฬสินธุ์ และ6.อุดรธานี-กาฬสินธุ์ โดยเน้นมาตรการเฝ้าระวังเข้มข้นบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางโดยรถยนต์โดยสาร และรถยนต์ส่วนตัว ผ่านเข้า-ออกในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งทุกจุดเจ้าหน้าที่จะวัดอุณหภูมิ ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถทุกคัน พร้อมซักถามประวัติที่จุดลงทะเบียน  ทั้งนี้ผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร จะต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และต้องไม่มีไข้สูงเกิน 37.5 องศา แต่หากวัดอุณหภูมิแล้วเกินจะต้องนำส่งเข้ารับการตรวจว่าเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อหรือไม่ และคัดกรองเข้ารับการตรวจ เพื่อวินิจฉัยยืนยันผลต่อไป โดยจุดตรวจคัดกรองดังกล่าวจะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกับขอให้ประชาชนงดและหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงนี้ และให้อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19