ข่าวสังคม

เลยนาข้าวที่เพิ่งปักดำต้นกล้าจมอยู่ใต้น้ำนานเป็นวันที่3 ได้รับความเสียหายจากน้ำล้นสปิลเวย์อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 สภาพของไร่นาข้าวของเกษตรกรในพื้นที่บ้านโป่งเบี้ย บ้านห้วยลวงไซ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย หลังจากที่เกิดตกติดต่อกันหลายชั่วโมง ทำให้มีปริมาณน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน ล้นสปิลเวย์ ไหลลงมาท่วมไร่นาข้าวของเกษตรกรที่เพิ่มปักดำต้นกล้าได้ไม่ถึงสัปดาห์ จมอยู่ใต้น้ำเป็นวันที่ 3 แล้ว และมีต้นกล้าของเกษตรกรได้ถูกกระแสน้ำพัดอย่างรุนแรงหายไปจำนวนมาก จึงต้องหาต้นกล้ามาแทนใหม่หลังจากที่น้ำลดลงแล้ว เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เร่งสำรวจความเสียหายแล้วในเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า 50 ไร่ ซึ่งจะได้ทำการช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไป

สำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน บ้านโป่งเบี้ย ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีความจุน้ำได้ 26,500 ล้านลูกบาศก์เมตร ปรากฏว่าได้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมง จึงได้ทำปริมาณน้ำในอ่างเพิ่มขึ้นอย่างเร็ว จนมีปริมาณน้ำ 26,855 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 101.34 เปอร์เซ็นต์ จึงทำให้น้ำล้นสปิลเวย์
ส่วนทางด้านโครงการชลประทานเลย สรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำ วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 ในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 14 แห่ง มีน้ำ 103 ล้าน ลบ.ม. หรือ89% ถือว่ามีมากกว่าปีที่แล้ว (ก.ค.64 มีน้ำ 80%) อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน มีปริมาณน้ำเต็มอ่างจนล้นสปิลเวย์จำนวน 26 ล้าน ลบ.ม. (101%) มีแนวโน้มลดลง และที่อ่างเก็บน้ำเลย มีน้ำ 34 ล้าน ลบ.ม. (96%) แนวโน้มเพิ่มขึ้น

ส่วนการเฝ้าระวังอ่างฯห้วยน้ำหมานในรอบ 1 วัน ถึงเช้าวันที่ 24 ก.ค.2565 ปริมาณน้ำลดลง 561,000 ลบ.ม. เนื่องจาก น้ำไหลเข้าอ่าง 1,168,033 ลบ.ม. ส่งน้ำดิบทำประปาใช้ในพื้นที่อำเภอเมืองเลยวันละ 23,308 ลบ.ม. น้ำระบายออก 110,939 ลบ.ม. ระเหยรั่วซึมปกติ 12,742 ลบ.ม. น้ำล้นสปิลเวย์ 1,582,044 ลบ.ม. ถ้าหากฝนไม่ตกลงมาในวันนี้ ระดับน้ำจะลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

Last Updated on 24/07/2022 15:06:58 by เสียงภูพานออนไลน์