ข่าวสังคม

ถนนข้าวก่ำ เงียบเหงา หลังจากประกาศงดเล่นน้ำสงกรานต์ ขณะที่ผู้ป่วยติดเชื้อของกาฬสินธุ์ยังคงที่

ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ความร่วมมือกับทางมาตรการณ์ป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มข้น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างเต็มที่

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ บนถนนอนรรฆนาคหรือถนนข้าวก่ำ ที่ใช้เป็นเส้นหลักในการเล่นสาดน้ำในช่วงสงกรานต์ของเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ไม่มีการตั้งเต้นท์หรือวางถังน้ำ ตั้งเครื่องเสียงเหมือนทุกปี  หลังนายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจ.กาฬสินธุ์ ได้ประกาศมาตรการเข้มข้นในการงดเล่นน้ำในกิจกรรมทุกชนิด  ห้ามจำหน่ายสุรา แอลกอฮอล์  ทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความเงียบ โดยตลอดยะระเส้นทางที่ทอดยาวของถนนข้าวก่ำประมาณ 4 กิโลเมตร มีแลนด์มาร์คที่สำคัญคือวงเวียนไดโนเสาร์  เดิมเป็นจุดศูนย์กลางของถนนสงกรานต์  เป็นลานกิจกรรมสนุกสนานต่างๆ   ในปีนี้มีเพียงป้ายปักเตือนเกี่ยวกับโรคโควิด-19 เท่านั้น  และประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาเป็นปกติ ในขณะที่วงเวียนโปงลางซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ตั้งโปงลางดนตรีพื้นเมืองของกาฬสินธุ์ มีการติดประกาศมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องของการป้องกันดูแลสุขภาพ ให้รู้เท่าทันจากเชื้อไวรัสโควิท-19 มีหมายเลขเจ็บป่วยฉุกเฉิน 1132

ขณะที่หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคไวรัสโควิท-19 (covid-19) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รายงานจำนวนผู้ที่เดินทางกลับจากภูมิลำเนาว่า มีผู้กักกันตัวเองภายในที่พัก มีผู้เฝ้าระวังกักตัว 14 วัน มี 6 ราย ยอดสะสมเฝ้าระวังทั้งหมดของเทศบางเมืองกาฬสินธุ์ มีทั้งสิ้น 360 ราย ยอดการสิ้นสุดระยะเฝ้าระวังสะสมที่ 164 ราย สุดท้ายผู้ได้รับการเฝ้าระวัง 14 วันมีทั้งสิ้น 169 ราย ส่วนผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ยอดสะสมที่ 15 ราย ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัดเข้ามาในพื้นที่ในวันที่ 12 เมษายน 2563 รายใหม่มีจำนวน 6 ราย ยอดสะสมมีจำนวน 345 ราย

ส่วนภาพรวมทั้งจ.กาฬสินธุ์ ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิท-19 ยอดสะสมยังคงเดิมจำนวน 3 คน เข้าข่ายการสอบสวนโรค หรือ PUI มีจำนวน 122 ราย ตรวจแล้วไม่พบเชื้อมี 115 ราย มีผู้เข้าข่ายรอการสอบสวนโรค รอผลการตรวจเชื้อจำนวน 4 ราย อยู่ในระยะการเฝ้าระวังมี 48 ราย สิ้นสุดการเฝ้าระวังมี 74 ราย จากยอดรวมทั้งหมด 120 ราย ส่วนผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเข้ามาในพื้นที่จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งอยู่ในระวังเฝ้าระวัง 14 วันมีทั้งสิ้น 158 ราย สิ้นสุดการเฝ้าระวังกักตัว 14 วันยอดคงเหลือการเฝ้าระวังอยู่ที่ 20 ราย ส่วนผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนามาในจ.กาฬสินธุ์ นับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 หลังจากกรุงเทพมหานคร-ปริมณฑลประกาศล็อคดาวน์ในพื้นที่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิท-19 มีจำนวนทั้งหมด 21,329 ราย มีจำนวนผู้ที่สิ้นสุดการกักตัวเองทั้งสิน 13,718 ราย พร้อมกันนี้ยังคงมีผู้ต้องอยู่ในระยะเวลาเฝ้าระวัง 14 วัน เป็นจำนวน 7,848 ราย เป็นที่คาดการไว้ว่าในช่วงสัปดาห์สงกรานต์จะมีผู้เข้ามาในพื้นที่จ.กาฬสินธุ์อีก ส่วน 4 ทหารเสือยังคงปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน โดยที่ไม่มีวันหยุด เฝ้าติดตามสังเกตการณ์ผู้ที่เข้ามาในพื้นที่อย่างเคร่งครัดรัดกุม เพื่อความสบายใจของประชาชนในพื้นที่ทั้งหมดของจ.กาฬสินธุ์