ข่าวสังคม

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์มอบปัจจัยการป้องกันโควิด-19 ขณะที่ผู้ว่ากาฬสินธุ์ขยายเวลาห้ามขายสุราถึงสิ้นเดือนเมษายน

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์รวมพลังคณะครู นักศึกษาและประชาชนมอบปัจจัยสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำไปมอบต่อให้กับโรงพยาบาลและประชาชน เพื่อลดอัตราการแพร่เชื้อ  ขณะที่ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ลงนามคำสั่งประกาศขยายเวลาห้ามจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดยาวไปถึง 30 เมษายน 2563

เมื่อวันที่ 14 เมษายน  2563  ที่ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบหน้ากากผ้าที่ผลิตโดยคณะครู นักเรียน  และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  นำโดยนายวิศวชาติ  สุวรรณราช  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จำนวน 2,500 ชิ้นให้กับนางนงนิตย์  เนียมศิริ  นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนชาว จ.กาฬสินธุ์  และมอบเงินจำนวน 200,000 บาท พร้อมกล่องป้องกันการกระจายเชื้อ จำนวน 10 กล่องให้กับ นพ.ประมวล  ไทยงามศิลป์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผวจ.กาฬสินธุ์ นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม นายกสมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์ ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการกีฬาสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกันเป็นสักขีพยาน

นายวิศวชาติ  สุวรรณราช  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กล่าวว่า   วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ผลิตหน้ากากผ้า จำนวน 2,500 ชิ้น มอบให้จังหวัดกาฬสินธุ์นำไปมอบให้กับประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป  และเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์  ลดอัตราการแพร่เชื้อ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ยังได้ประดิษฐ์ กล่องป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ จำนวน 10 ชุด  และรับบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 200,000 บาท  เพื่อสนับสนุน การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

อย่างไรก็ตามสำหรับสถานการณ์ของ จ.กาฬสินธุ์ ยังคงมีมีผู้ป่วยติดเชื้อ 3 รายเท่าเดิม ซึ่งยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั้ง 3 ราย  และยังคงคุมเข้มการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยล่าสุดวันที่ 14 เมษายน 2563 นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ลงนามในประกาศคำสั่ง คณะกรรมการควบคุมโรค เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอันตรายเพิ่มเติมฉบับที่ 4 ซึ่งขยายระยะเวลาคำสั่งปิดร้านจำหน่ายสุรา ห้ามจำหน่าย จ่าย แจกสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด และห้ามมิให้ชุมนุม ทำกิจกรรม หรือมั่วสุมกันในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 จากเดิมคำสั่งวันที่ 10 เมษายน 2563 ห้ามจำหน่ายสุราตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2563 ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับแล้วแต่กรณี