ข่าวสังคม

ตำรวจ สภ.ยางตลาด ร่วมกับ 4 ทหารเสือตำบลหนองตอกแป้น รณรงค์ห้ามจับกลุ่มมั่วสุมดื่มเหล้าในช่วงสงกรานต์

ตำรวจ สภ.ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ 4 ทหารเสือตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด เดินสายเคาะประตูบ้านและชุมชนในพื้นที่ เพื่อรณรงค์และให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันโรคและการปฏิบัติตนในช่วงพ.ร.ก.ฉุกเฉิน เข้มห้ามจับกลุ่มมั่วสุมดื่มเหล้าช่วงสงกรานต์ อยู่บ้าน หยุดเชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ที่ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวน้อย หมู่ 3 ต.หนองตอกแป้น อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ พ.ต.อ.ธีรยุทธ วงศาอ้วน ผกก.สภ.ยางตลาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์ สภ.ยางตลาด ลงพื้นที่ให้ความรู้กับประชาชน พร้อมเดินถือป้ายและรถแห่ประกาศรณรงค์ไปตามหมู่บ้านต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการปฏิบัติตนในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเน้นห้ามการจับกุมมั่วสุมดื่มสุราที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงในการติดเชื้อ โดยมีนายรังสรรค์ โพธิ์ชัย กำนัน ต.หนองตอกแป้น นายบุญเลิศ คำแหงพล รองนายก อบต.หนองตอกแป้น นางจุฑามณี คำแหงพล ผอ.รพ.สต.หนองตอกแป้น นายสมควร ภูแข่งหมอก ผญบ.บ้านหนองบัวน้อย และนางสมบูรณ์ ภูจำปา ประธาน อสม.หมู่ 3 ทีม 4 ทหารเสือพร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ นอกจาก พ.ต.อ.ธีรยุทธ วงศาอ้วน ผกก.สภ.ยางตลาด และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.หนองตอกแป้น จะได้ทำความเข้าใจ และอบรมให้ความรู้ ด้านการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.กาฬสินธุ์แล้ว ยังสร้างสร้างความตระหนักมาตรการทางสังคม เว้นระยะห่าง อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ อย่างเคร่งครัด และมาตรการป้องกันตนเอง กินร้อน ช้อนตัวเอง สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ

พ.ต.อ.ธีรยุทธ วงศาอ้วน ผกก.สภ.ยางตลาด กล่าวว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยความเป็นห่วงในความปลอดภัยของประชาชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีนโยบายให้ตำรวจภูธรทุกจังหวัด บูรณาการกับทุกภาคส่วนและ 4 ทหารเสือ มีส่วนร่วมในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามนโยบายรัฐบาลและคณะกรรมการโรคติดต่อ โดยออกให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัย โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่เข้าระบบการกักกันตัว 14 วัน

พ.ต.อ.ธีรยุทธ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่รัฐบาลและคณะกรรมการโรคติดต่อ ได้ออกมาตรการห้ามจำหน่ายสุรา ห้ามชุมนุม และห้ามเล่นสาดน้ำสงกรานต์ เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน โดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่พื้นที่ห่างไกล ที่อาจจะได้รับข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึง ซึ่งบ้านหนองบัวน้อยเป็นหมู่บ้านเป้าหมายของหมู่บ้านชุมชนสัมพันธ์ด้วย จึงได้ร่วมกับ 4 ทหารเสือ ให้ความรู้และเดินเคาะประตูบ้านรณรงค์สงกรานต์อยู่บ้านต้านโควิด-19 ดังกล่าว โดยชี้ให้เห็นถึงผลดีของการปฏิบัติตนตามประกาศของรัฐบาลและคณะกรรมการโรคติดต่อ รวมทั้งผลดีของการไม่ดื่มสุรา ไม่มีการชุมนุมและเล่นสงกรานต์ในช่วงที่มี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่จะเป็นการป้องการการติดเชื้อโควิด-19 อย่างได้ผล ทั้งนี้ สภ.ยางตลาด มีเป้าหมายที่จะร่วมรณรงค์ดังกล่าวในหมู่บ้านชุมชนสัมพันธ์ในช่วงนี้จำนวน 5 หมู่บ้าน