ข่าวสังคม

ศาลกาฬสินธุ์ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นำคณะผู้พิพากษา ข้าราชการสำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมกันปลูกต้นไม้หน้าบริเวณอาคารศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ที่บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวโกมลลดา ไกรสิงห์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นางวัฒนานันท์ ธรรมบุตร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาล จ.กาฬสินธุ์ นายพูนศักดิ์ นามเพ็ง หัวหน้าส่วนช่วยอำนายการประจำศาล จ.กาฬสินธุ์ นำคณะผู้พิพากษา ข้าราชการ พนักงานราชการลูกจ้างศาลกาฬสินธุ์ เพื่อร่วมกันปลูกต้นไม้หน้าบริเวณอาคารศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ตามโครงการศาลยุติธรรมร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

นางสาวโกมลลดา ไกรสิงห์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ตามโครงการศาลยุติธรรมร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ต้นไม้ที่ได้นำมาปลูกบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ คือ ต้นพะยูง  ซึ่งต้นพะยูงเป็นต้นไม้ประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ในการบ่งบอกเพื่อสื่อให้เห็นถึง การพะยูง ผดุงความยุติธรรมให้เกิดขึ้นภายในสังคม และมีประโยชน์เพื่อให้เป็นร่มเงาสำหรับประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการในศาลจังหวัดกาฬสินธุ์อีกด้วย