ข่าวสังคม

จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์

จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ หน้ากากผ้าอนามัย สร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นด่านแรกให้การต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 พร้อมประกาศนียบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ประจำปี 2563  โดยยกย่องข้าราชพลเรือน เป็นต้นแบบข้าราชการที่ดีมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ที่ห้องโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานจัดประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  มีนางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ พร้อมส่วนราชการร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยก่อนเข้าห้องประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับการตรวจร่างกายวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องตรวจยิงเลเซอร์ และล้างมือด้วยเจลที่ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดเตรียมไว้

ทั้งนี้ ก่อนทำการประชุม นางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาด ร่วมกันมอบหน้ากากผ้าอนามัยให้กับหัวหน้าส่วนราชการ  และเจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการ ตามมาตรการความปลอดภัยและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19  จากนั้นได้มอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งจังหวัด เป็นการแบ่งเบาภาระ สร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นด่านแรกให้การต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 ต่อไป

มีพิธีการรับพระราชทานเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ จำนวน 6 ราย จากกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนซึ่งประกอบไปด้วยนายอำเภอดอนจาน นายอำเภอฆ้องชัย นายอำเภอนาคู นายอำเภอสามชัย นายอำเภอสหัสขันธ์และนายอำเภอร่องคำ โดยรับพระราชทานหน้าบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้น นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ ได้มอบประกาศนียบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2563  โดยมีข้าราชการได้รับจำนวน 4 ราย ทั้งนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าด้วยผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ต้องงดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จึงมอบให้แต่ละจังหวัดกำหนดรูปแบบการจัดพิธีรับมอบตามความเหมาะสม พร้อมกันนี้ยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด  จำนวน 5 ราย ในส่วนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ มีนางณัฐวดี รอดภัย นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดในครั้งด้วย

อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมมีการเปิดวีดิทัศน์ พร้อมกับวีดีโอคอนเฟอเรนซ์กับนายอำเภอที่ติดภารกิจในพื้นที่ โดยมีการบรรยายสรุปสถานการณ์ในแต่ละวันเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ที่จะมาติดต่อราชการที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนั้น จะมีเจ้าหน้าที่กองกำลังรักษาดินแดน(อส.) ยืนประจำจุด โดยใช้เครื่องยิงเลเซอร์วัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมกับมีเจลล้างมือตามมาตรการรักษาความปลอดภัย และตามมาตรฐาน ศบค.และตามนโยบายที่รัฐบาลได้ประกาศมีผลบังคับใช้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19