ข่าวสังคม

กาชาดกาฬสินธุ์ ผลิตหน้ากากอนามัยเกือบหนึ่งแสนชิ้น ส่งตรง อสม. “มดงานตัวจริง” สู้โควิด 19

คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ รับผ้ามัสลินจากสภากาชาดไทย ผลิตหน้ากากอนามัยกว่าหนึ่งแสนชิ้น ส่งตรง อสม. “มดงานตัวจริง” ยกย่องเป็นด่านหน้าผู้ต่อสู้โรคโควิด19

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาด ยังคงเร่งผลิตหน้ากากอนามัย เป็นอุปกรณ์และผืนผ้ามัสลิน ที่ได้รับมาจาก ศูนย์บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อทำการผลิตหน้ากากอนามัยส่งให้กับประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการผลิตหน้ากากอนามัยป้องกันโรคไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด19

นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในจำนวนผ้ามัสลินนี้ ได้รับมาจาก สภากาชาดไทย ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 23 ม้วน และได้ผลิตหน้ากากอนามัยไปแล้วจำนวน 36,000 ชิ้น ซึ่งทำการส่งต่อโดยตรงไปยัง อสม.หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั่วทั้ง 18 อำเภอ และในช่วงเดือนเมษายนนี้ ก็ได้รับผ้ามัสลินอีกจำนวน 36 ม้วน ที่คาดว่าจะผลิตได้อีกกว่า 50,000 ชิ้น ด้วยฝีมือของ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ กว่า 100 คน รวมถึงจิตอาสาซึ่งมาจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ และวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมด้วยช่วยกันในจำนวนนี้ยังได้ทำการจ้างแรงงานที่เป็นกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอาชีพที่มีปัญหากระทบทางเศรษฐกิจด้วย

“อสม.หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ถือเป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้า ซึ่งทำหน้าที่ร่วมกับ 4 ทหารเสือ เป็นหนึ่งในมดงานตัวจริง ที่เป็นอาสาที่มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสาธารณสุขพื้นฐาน ซึ่งการทำงานต้องเข้าไปร่วมตรวจค้นและตรวจสอบเพื่อค้นหน้าผู้ป่วยโควิด19 ที่ทำงานด้วยใจ และในส่วนของการทำงานของเหล่ากาชาดกาฬสินธุ์ จึงเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยและเป็นกำลังใจให้กับ มดงานตัวจริง”

นางนงค์นิตย์ กล่าวว่า ท่ามกลางสถานการการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ที่ผ่านมาเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ยังได้มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัด ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ในการต่อสู้โรคโควิด19 และยังสามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้อีกหลายคน ในส่วนการผลิตหน้ากากอนามัยชุดนี้เมื่อแล้วเสร็จในแต่ละส่วนก็จะทยอยส่งมอบให้กับ อสม.หรืออาสาสมาธารณสุขประจำหมู่บ้านอีกครั้ง และ ก็ยังจะนำหน้ากากอนามัยไปมอบให้กับประชาชนทั่วไปด้วย