ประชาสัมพันธ์

นายอำเภอสหัสขันธ์ สั่งเข้มทุกพื้นที่ 85 หมู่บ้าน 8 ตำบล ปฏิบัติการเชิงรุกห้ามฝ่าฝืนเคอร์ฟิว

นายอำเภอสหัสขันธ์ สั่งเข้มทุกพื้นที่ 85 หมู่บ้าน  8 ตำบล คงมาตรการเข้มป้องกันเชื้อโควิด มอบกิ๊ฟเซ็ตให้กำลังใจ 4 ทหารเสือด่านหน้า  สั่งลุยทุกหมู่บ้านปฏิบัติการร่วมกับด่านชุมชนป้องกันการฝ่าฝืนเคอร์ฟิว

วันที่ 30 เมษายน  2563  นายตระกูล  หนูนิล  นายอำเภอสหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายสมบูรณ์  ไชยศรี  สาธารณสุขอำเภอสหัสขันธ์   เข้าพบทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อสม. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง  เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันเชื้อโควิด-19 ระดับตำบลและระดับหมู่บ้าน  พร้อมสอบถามข้อมูลปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  และมอบชุดกิ๊ฟเซ็ตเจลล้างมือให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน  โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล อสม. ฝ่ายปกครอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน  ให้ข้อมูลและร่วมรับมอบกิ๊ฟเซ็ตเจลล้างมือ

โดยได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำลือชา  ต.สหัสขันธ์  อ.สหัสขันธ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสมบูรณ์  ต.ภูสิงห์  อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โรงพยาบาลส่งเสริมบ้านตาดดงเค็ง ต.นิคม  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนน้ำเกลี้ยง ต.โนนน้ำเกลี้ยง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์  ทั้งนี้ได้ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด    โดยก่อนหน้านี้ได้นำกิ๊ฟเซ็ตไปมอบให้กับ นายแพทย์คมกฤษ  วิเศษ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสหัสขันธ์  เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกๆ คน

นายตระกูล  หนูนิล  นายอำเภอสหัสขันธ์  กล่าวว่า  สถานการณ์ในพื้นที่ อ.สหัสขันธ์  ยังสามารถควบคุมได้โดยเฉพาะการกักกันผู้ที่เดินทางเข้ามายังหมู่บ้านเขต อ.สหัสขันธ์ ปัจจุบันมียอดผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ทั้งหมด 1,197  คน  สิ้นสุดการกักกันตัวไปแล้ว 1,011 คน เหลือที่อยู่ระหว่างการกักกัน 186 คน โดยล่าสุดมีผู้เดินทางเข้ามาใหม่วันนี้ 20 คน  ขณะที่การเข้าสอบสวนโรคได้ทำการสอบสวนโรคไปแล้ว 8 ในส่วนของผู้เข้าข่ายสอบสวนโรค PUI  ยังมีรายใหม่รอผล อีก 1 ราย  อย่างไรก็ตามในพื้นที่ อ.สหัสขันธ์  ได้สั่งการไปยังทีมปฏิบัติการ 4 ทหารเสือ  ให้เพิ่มความเข้มข้นตามมาตรการเช่นเดิม  โดยเฉพาะการคุมพื้นที่เฝ้าระวังการกลับภูมิลำเนาหลังการขยายเคอร์ฟิวที่คาดว่าน่าจะมีคนเดินทางกลับมาเพิ่มมากขึ้น  นอกจากนี้ยังต้องคุมเข้มป้องกันการฝ่าฝืนเคอร์ฟิว ซึ่งด่านชุมชนจะต้องเฝ้าเวรยามตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 น.

“จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน และขณะนี้ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จากทางจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยนายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจ.กาฬสินธุ์  ได้ส่งมามอบให้กับเจ้าหน้าที่อย่างครบถ้วนทุกหมู่บ้านทุกตำบล  ถือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ทั้งนี้การเดินทางลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ระดับหมู่บ้านและระดับตำบลทั้ง 85 หมู่บ้าน 8 ตำบล จะยึดถือแนวทางปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน  โดยจะไปให้ครบทุกพื้นที่”นายอำเภอสหัสขันธ์ กล่าว