ข่าวสังคม

ชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ แห่รับของกินของใช้ตู้ปันสุขชมรมแม่บ้านมหาดไทยหน้าจวนพ่อเมือง

ชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เข้าต่อคิวยาวเหยียดรับเครื่องอุปโภคบริโภคจากตู้ปันสุข ของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่จัดตั้งขึ้นล่าสุดหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มาเข้าคิวเปิดรับของที่ตู้ปันสุขอย่างเนืองแน่น

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ที่บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผวจ.กาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์  เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ และในนามประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย นายสนั่น พงษ์อักษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ นายคณิต  คงช่วย หัวหน้าสำนักงาน จ.กาฬสินธุ์ นายสมเจตน์  เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย นำเครื่องอุปโภค บริโภค ทั้งข้าวสาร อาหารแห้ง ผักสด หน่อไม้ แตงโม ของใช้จำเป็นเพื่อการดำรงชีพ มาสมทบและจัดเข้าตู้ปันสุข เพื่อให้ประชาชน มาเลือกหยิบไปใช้และบริโภคในครัวเรือน ตามสโลแกนหยิบไปแต่พอดี ถ้ามีให้แบ่งปัน

นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า หลังเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งประชาชนต่างได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิต ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นการช่วยเหลือแบ่งปันในยามประสบสถานการณ์ดังกล่าว รับบาลและภาคเอกชนในหลายๆประเทศ จึงดำเนินการจัดตั้งตู้ปันสุขขึ้น โดยมีรูปแบบเหมือนตู้กับข้าวหรือตู้เก็บสิ่งของในบ้าน ใครมีอะไรก็เอามาเก็บไว้ในตู้ เพื่อให้เพื่อนบ้าน หรือคนอื่น มาหยิบไปกินไปใช้ในครัวเรือน เหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันให้แก่กันและกัน

นายชัยธวัชกล่าวอีกว่า สำหรับในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์นั้น ได้ หลายภาคส่วนทั้งส่วนราชการ เอกชน ได้ร่วมกันจัดตั้งตู้ปันสุขในย่านชุนชนแล้วหลายจุด โดยในวันนี้ทางชมรมแม่บ้านมหาดไทย ได้จัดตั้งขึ้นหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ  โดย เปิดโอกาสให้ส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป ที่มีความพร้อม มีกำลัง มีของกินของใช้ มาร่วมสมทบ นำมาใส่ไว้ในตู้ปันสุข หรือนำมาวางไว้บนโต๊ะข้างตู้ปันสุข ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ และ อส. คอยดูแลความเรียบร้อย  เพื่อเป็นการให้และรับแบบแบ่งปัน พอดีกับความต้องการ ทั้งนี้ เพื่อให้ทั่วถึงกันมากที่สุด ที่จะบรรเทาความเดือดร้อนด้านภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ในช่วงที่ได้ผลกระทบจากโควิด-19 นี้ โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มาเข้าคิวเปิดรับของที่ตู้ปันสุขอย่างเนืองแน่น