ข่าวสังคม

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นำคณะจิตอาสาศาลกาฬสินธุ์ปลูกผักปันความสุขใส่ตู้สุขใจ

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์  นำคณะผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมชุดจิตอาสาศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำความดี  ปลูกผักปันความสุขใส่ตู้สุขใจ ในโครงการ ปันความสุข ปันน้ำใจ ห่วงใยซึ่งกันและกัน  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  3 มิถุนายน 2563

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 4 มิถุนายน 2563  ที่บริเวณลานด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นางอารีย์ โรจน์วัฒนบูลย์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นายณัชฐปกรณ์  เจริญรัตนวานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นายพีระพงษ์ เที่ยงตรง ผอ.ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นายพูลศักดิ์ นามเพ็ง หัวหน้าส่วนช่วยอำนวยการศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำศาล จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกันทำพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 โดยได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ  ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2521 ทรงสำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อปี พ.ศ.2543 โดยเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน และเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศ ขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ ปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ และความจงรักภักดี ทั้งมีพระปรีชาสามารถด้านทหาร เป็นที่ประจักษ์แก่ผองพสกนิกร

จากนั้นเวลา 10.00 น. นางอารีย์ โรจน์วัฒนบูลย์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นำคณะจิตอาสาศาลกาฬสินธุ์ ไปยังบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลกาฬสินธุ์ ร่วมทำกิจกรรมตั้งร้านไม้ไผ่และปลูกผักสวนครัว ผักกาด ฟักทอง ถั่วฟักยาว เป็นต้น พร้อมกับร่วมกันเก็บผักสวนครัวที่ปลูกในบริเวณบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลกาฬสินธุ์ โดยนำมาใส่ตู้ปันสุข ในโครงการ ปันความสุข ปันน้ำใจ ห่วงใยซึ่งกันและกัน จากนั้นจิตอาสาศาลกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันใส่อาหารแห้ง เครื่องดำรงชีพเบื้อง ข้าวสาร ปลากระป๋องใส่ตู้ปันสุข ที่ตั้งอยู่บริเวณทางออกของอาคารศาลกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของประชาชน ช่วยเหลือและแบ่งปันให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 04/06/2020 15:36 น. by อินทรีภูพาน