ข่าวสังคม

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์แจงสร้างเกาะกลางถนนยันไม่มีเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์แจงโครงการก่อสร้างเกาะกลางถนนและขยายไหล่ทาง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ยันไม่เสียค่าขออนุญาตวางท่อทางเข้าบ้านและไม่มีเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน 5,000 บาท พร้อมเตรียมจัดโครงการประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้ได้รับผลกระทบภายในสัปดาห์นี้

จากกรณีชาวบ้านใหม่คำ ม.14 และบ้านดงสวาง ม.5 ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งมีบ้านพักอาศัยอยู่ติดถนนสายกาฬสินธุ์-กมลาไสย เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชะลอการก่อสร้างเกาะกลางและขยายถนน ของสำนักงานแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ โดยชาวบ้านระบุว่า การก่อสร้างดังกล่าวยังไม่ได้มีการทำประชาคมกับผู้ได้รับผลกระทบ ไม่มีการก่อสร้างท่อระบายน้ำควบคู่กันไป และเพิ่มภาระให้ชาวบ้าน เนื่องจากต้องซื้อท่อระบายน้ำมาวางเอง อีกทั้งยังต้องจ่ายค่าขออนุญาตวางท่อเข้าบ้านตนเองอีกหลังละ 5,000 บาท

ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 นางดวงตา พายุพล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ นายชูศักดิ์ ชิดโคกสูง หัวหน้าหมวดทางหลวงร่องคำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างถนนสายกาฬสินธุ์-กมลาไสย บริเวณบ้านกลางดง บ้านดงสวาง และบ้านใหม่คำ ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พร้อมเตรียมเปิดเวทีโครงการประชาชนมีส่วนร่วมภายในสัปดาห์นี้

โดยนางดวงตา พายุพล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับโครงการดังกล่าว แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กรมทางหลวง ได้รับอนุมัติงบประมาณจำนวน 22 ล้านบาทเศษ ดำเนินการก่อสร้างเกาะกลางถนนความกว้าง 4.50 เมตร และขยายไหลทาง เพื่อป้องการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากถนนสายดังกล่าวที่เชื่อมต่อหลายจังหวัด และบริเวณดังกล่าวเป็นจุดเสี่ยง อีกทั้งยังมีการเกิดอุบัติเหตุมากสุดของถนนสายนี้ ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการประมูลงาน และได้บริษัทรับเหมาประมูลค่าจ้างตามสัญญา 21,110,500 บาท เริ่มต้นสัญญา 13 พ.ค.2563 สิ้นสุดสัญญา 8 พ.ย.2563 ระยะทำการ 180 วัน

นางดวงตา กล่าวต่อว่า ขณะนี้ผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว โดยดำเนินการในพื้นที่เขตของกรมทางหลวง แต่ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่อาจจะอธิบายยังไม่ชัดเจน หรือประชาชนอย่างจะยังไม่เข้าใจ โดยเฉพาะกรณีที่ประชาชนระบุว่าจะต้องเสียค่าขออนุญาตวางท่อทางเข้าบ้านจะต้องจ่ายเงินจำนวน 5,000 บาทนั้น ทางแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ยืนยันว่า การวางท่อจะต้องขออนุญาตจริง แต่ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นท่อระบายน้ำเจ้าของบ้านต้องซื้อเอง โดยทางเจ้าหน้าที่และผู้รับจ้างจะช่วยดำเนินการวางให้ เนื่องจากทางเข้าบ้านหรือทางเชื่อมต่อเข้าบ้านนั้นเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล ตามระเบียบราชการไม่สามารถซื้อท่อมาให้ได้ แต่หากเป็นวัด โรงเรียน หรือสถานที่สาธารณะทางราชการจะเป็นผู้วางท่อให้ และจากการตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายแล้วพบว่าไม่มีเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวง หรือหมวดทางหลวงคนใดไปเรียกรับเงิน ในส่วนผู้รับจ้างเองก็ได้กำชับห้ามเก็บเงินกับประชาชนอย่างเด็ดขาด เพราะช่วงระหว่างการก่อสร้างนั้นก็กระทบประชาชนอยู่แล้ว จึงต้องให้การช่วยเหลือและอย่าไปซ้ำเติม ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นหรือมีใครเข้ามาแอบอ้างฉวยโอกาสเรียกเก็บหรือเรียกรับเงินให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที เพราะที่จะแจ้งตำรวจดำเนินการจับกุมตามกฎหมาย

นางดวงตา  กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทางแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์จะเร่งดำเนินการจัดโครงการประชาชนมีส่วนร่วมโดยจะเชิญทุกฝ่ายเข้ามาพูดคุยกันภายในสัปดาห์นี้ เนื่องจากแผนโครงการมีส่วนร่วมเดิมที่จะดำเนินการในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ไม่สามรถจัดกิจกรรมรวมคนมากๆได้ เพราะอยู่ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด -19 แพร่ระบาด  แต่ก็ได้ส่งเอกสารแบบสอบถามไปถึงทุกบ้านแล้ว ซึ่งประชาชนอาจจะยังไม่เข้าใจ