ข่าวสังคม

นครพนม อำเภอท่าอุเทน ร่วมกับภาคีเครือข่าย สร้าง “ซุ้มปันสุข” บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม นายปรีชา สอิ้งทอง นายอำเภอท่าอุเทน ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในอำเภอท่าอุเทน สร้าง “ซุ้มปันสุข” ภายในบริเวณที่ว่าการอำเภอท่าอุเทน เพื่อให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอท่าอุเทน เพื่ออำนวยความสะดวก ในการให้บริการเครื่องดื่ม และอาหารว่างสำหรับประชาชน เนื่องจากที่ว่าการอำเภอท่าอุเทน อยู่ห่างจากศูนย์กลางการค้าขายและแหล่งบริการอาหารหรือเครื่องดื่ม และไม่มีการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในที่ว่าการอำเภอ พร้อมทั้งเพื่อสร้างจิดสำนึกให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการรู้จักแบ่งปัน รู้จักการให้และการบริการ

โดยกิจกรรม “ซุ้มปันสุข” เป็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ภาคประชาชน และหลายภาคส่วน ในการให้การสนับสนุนเครื่องดื่ม นม ขนมขบเคี้ยว กาแฟ โอวัลติน และอื่นๆ ที่ต่างเป็นการนำมาบริจาคและสนับสนุนกิจกรรมนี้ โดยนายปรีชา สอิ้งทอง นายอำเภอท่าอุเทน จะประชาสัมพันธ์และขอรับการสนับสนุนเป็นสิ่งของที่จะส่งต่อมากกว่าการรับเป็นเงิน เพื่อผู้ให้จะได้นำสิ่งของที่ประสงค์จะบริจาคส่งถึงมือผู้รับได้โดยตรง

กิจกรรม “ซุ้มปันสุข ทุกส่วนราชการส่งต่ออย่างพอเพียง” เป็นหนึ่งใน ๙ กิจกรรม ของโครงการท่าอุเทนเมืองน่าอยู่ สู่ความพอเพียง ๙ กิจกรรม ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน เป็นกิจกรรมที่ได้รับการชื่นชม และสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างมาก สร้างความประทับใจให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการ