ข่าวสังคม

นครพนม หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ตามโครงการจิอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 09.00น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม พลเรือตรีสมาน ขันธพงษ์ ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เป็นประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ “ พร้อมด้วย นาวาเอก นิคม แจ่มยิ่ง เสนาธิการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง กำลังพลจิตอาสากองทัพเรือ กำลังลังพล นรข. นายธรรศ จิตรจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนค้อโพนสวรรค์ คณะครู ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาจังหวัดนครพนม ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีรั้วกำแพง ตัดตกแต่งต้นไม้ กำจัดวัชพืช เก็บกวาดขยะ บริเวณโดยรอบโรงเรียน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดรัชสมัยพระองค์ท่าน ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอเนกประการเพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งจวบจนกาลปัจจุบัน

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งยังได้รับการชื่นชมจากเด็กนักเรียนและคณะครูรวมถึงประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้อย่างมาก สร้างบรรยากาศความอบอุ่นให้กลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งก่อนปิดเทอมของโรงเรียนโพนค้อโพนสวรรค์ ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม