ข่าวสังคม

นครพนม มทบ.210 จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 210 ครบรอบ 50 ปี

เมื่อวันที่ 11 เม.ย.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่มณฑลทหารบกที่ 210 (มทบ.210) ค่ายพระยอดเมืองขวาง ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม พล.ต.สถาพร บุญชู ผบ.มทบ.210 เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 210 ครบรอบ 50 ปี โดยมี พล.ท.สกล พงษ์พิริยะวนิช อดีต ผบ.มทบ.210 พล.อ.สมชาย ครรภาฉาย อดีต ผบ.มทบ.210 พล.ร.ต.สมาน ขันธพงษ์ ผบ.นรข. พล.ต.ต.ธวัชชัย ถุงเป้า ผบก.ภ.จว.นครพนม และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีฯ

พระยอดเมืองขวาง เป็นบุตรของพระยาไกรเพชร์ เกิดเมื่อ 12 เมษายน 2389 ที่อำเภอบรรพตพิสัย
จังหวัดนครสวรรค์ มีนามเดิมว่า “สมบุญ” เข้ารับราชการครั้งแรก สังกัดกระทรวงมหาดไทยด้วยความซื่อสัตย์
ขยันหมั่นเพียรจนได้รับความไว้วางพระราชหฤทัย จากพระบามสมเด็จพระจุดจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ให้เป็นเจ้าเมืองเอียงขวาง เมื่อ 13 ตุถาคม 2424 ในระหว่างปี พ.ศ. 2436 (ร.ส.112) ขณะที่ดำรงตำแหน่ง
ข้าหลวงเมืองคำม่วน คำเกิด (บริเวณตรงข้ามจังหวัดนครพนม) ทหารฝรั่งเสส นำโคย มอง สิเออร์ กรอสกุแรง
และทหารญวนในบังคับบัญชา จำนวนหนึ่งเสียชีวิต เป็นเหตุให้ท่านถูกฟ้องร้อง ยังศาลพิพากษาไทย ศาลตัดสิน

ลงโทษจำคุกเป็นเวลา 20 ปี คนไทยที่ทราบข่าวเรื่องราวของท่านต่างมีความเห็นใจ ยกย่องความกล้าหาญเสียสละของท่านเป็นอย่างยิ่ง หลังจากจำคุกได้ราว 2-3 ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทานอภัยโทษ พร้อมปูนบำเหน็จเบี้ยหวัดเป็นจำนวนมาก เพื่อตอบแทนคุณความดี ความกล้าหาญ และความจงรักภักดีที่ท่านมีต่อชาติบ้านเมือง ซึ่งชาวบ้านต่างขนานนามท่านว่า “ชายชาติช้างงา ผู้กล้าหาญ” พระยอดเมืองขวาง ถึงแก่กรรม เมื่อ 7 เมษายน 2443 รวมอายุ ได้ 54 ปี จากด่านนาโพธิ์สู่ ค่ายพระยอดเมืองขวาง ค่ายนาโพธิ์ คือชื่อเดิมของค่ายพระยอดเมืองขวาง ซึ่งในปีพุทธศักราช 2515 กองทัพบก ได้มีคำสั่งให้ย้ายกองพันทหารราบที่ 3 กรมผสมที่ 2 (ปัจจุบัน คือหน่วย กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 ) จากค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มาอยู่ ณ ที่ตั้งแห่งใหม่ บ้านนาโพธิ์ ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เมื่อ 22 เมษายน 2514 ซึ่งปัจจุบัน บ้านนาโพธิ์ อยู่ในการปกครองของ ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จึงได้นำชื่อหมู่บ้านของ ที่ตั้งหน่วยมาตั้งเป็นชื่อหน่วย นามว่า “ค่ายนาโพธิ์” ในช่วงนั้น ได้มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นถึงสองครั้งสองครา คือหลังจากที่ตั้งชื่อว่าค่ายนาโพธิ์ ได้เพียงไม่นาน เกิดพายุฝนลมแรงกระหน่ำ และมีฟ้าผ่าลงมาตรงกลางป้ายที่เขียนว่า “ค่ายนาโพธิ์” แตกออกเป็นเสี่ยงๆเจ้าหน้าที่ก็จัดทำป้ายขึ้นมาใหม่อีกครั้ง ปรากฏว่าเกิดเหตุ “ฟ้าผ่า” ขึ้นอีกเป็นครั้งที่สอง ภายในหลังในปี 2521 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานนามหน่วยเป็น “ค่ายพระยอดเมืองขวาง” จวบจนปัจจุบัน

มณฑลทหารบกที่ 210 ในปีพุทธศักราช 2514 กองทัพบกได้มีคำสั่งให้ย้ายกองพันทหารราบที่ 3 กรมผสมที่ ๖
จากค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีมาอยู่ ณ ที่ตั้งแห่งใหม่จังหวัดนครพนม
ในนามหน่วยกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 ในปีพุทธศักราช 2522 มีภารกิจในการคลี่คลาย
สถานการณ์จากภัยคุกคามของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ตลอดจนการป้องกัน
ประเทศให้พ้นจากภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ในขณะเดียวกันกองทัพบกได้จัดตั้งจังหวัดทหารบกอุดรธานี ส่วนแยกที่ 2 นครพนม เมื่อ 11 เมษายน 2516 ให้การสนับสนุนแก่กองพันทพารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ ๓ ต่อมาในปีพุทธศักราช 2533 จังหวัดทหารบกอุดรธานี ส่วนแยกที่ 2 นครพนม ได้แปรสภาพเป็นจังหวัดทหารบกนครพนม เมื่อ 14 สิงหาคม 2533 อยู่ในอัตราของมณฑลทหารบกที่ 24 และในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 จังหวัดทหารบกนครพนม ได้แปรสภาพเป็น “มณฑลทหารบกที่ 210” จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีที่ตั้ง ณ ค่ายพระยอดเมืองขวาง ถนนนิดโย ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งตั้งอยู่ร่วมกับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 โดยนาม “ค่ายพระยอดเมืองขวาง” นั้น ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ค่ายพระยอดเมืองขวาง มหาภูมิพอดุดยเคชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อ 7 มกราคม 2521 โดยได้นำชื่อของพระยอดเมืองขวาง ผู้ได้รับการขนานนามว่า “วีรบุรุษแห่งความดี วีรบุรุษแห่งสยาม” จากกรณีพิพาทระหว่างในปีพุทธศักราช 2436 หรือ วิกฤตการณ์ ร.ศ.112 เป็นวีรบุรุษผู้สร้างวีรกรรมโดยการนำกำลังประชาชนและทหารท้องถิ่น เข้าต่อต้านการรุกรานของฝรั่งเศสด้วยความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว และเสียสละยิ่ง