ข่าวสังคม

จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งผ่านความสุขมอบถุงยังชีพครัวเรือนยากจนทั้งจังหวัด

จังหวัดกาฬสินธุ์มอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนยากจนในโครงการ Kalasin Happiness Model คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

                วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์  เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสิริวิมล  พงษ์อักษร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันมอบถุงยังชีพ ให้กับครัวเรือนยากจน ในโครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ให้สามารถดำเนินชีวิตในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันได้ ทั้งนี้ ในส่วนของแต่ละอำเภอ ทั้ง 18 อำเภอ ได้มอบให้นายอำเภอ นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในโครงการ โดยรวมถุงยังชีพที่มอบให้กับครัวเรือนยากจนทั้งสิ้น 3,600 ชุด

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนถุงยังชีพให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำไปมอบให้กับครัวเรือนยากจน ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจสำคัญที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้ความช่วยเหลือตามแนวทางคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยขอให้ผู้ที่ได้รับถุงยังชีพ นำสิ่งของที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเมื่อมีแล้วขอให้เผื่อแผ่สำหรับครัวเรือนอื่น ๆ ต่อไป พร้อมกันนี้ยังได้เน้นย้ำให้ทุกคนดูแลสุขอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อีกด้วย