ข่าวสังคม

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดตลาดโอทอปผ้าไทย NEW NORMAL กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตผ้าไทย ผ้าไหมแพรวา จัดประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน  “สืบสานแพรวา พัฒนากาฬสินธุ์” ในรูปแบบโอทอป NEW NORMAL หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในช่วงผ่อนปรนระยะ 5  โดยมีผู้นำผ้ามาเข้าประกวดอย่างคึกคัก โยเฉพาะผ้าที่มีมูลค่าสูงก็ถูกนำมาโชว์ในงานนี้ด้วย

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานการประกวดผ้าสไบแพรวา ผ้าแพรวาลายเกาะ และผ้าแพรวาลายล่วง โดยมีนายนรินทร์ เกล้าจะโป๊ะ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนฯ นายมีชัย นาใจดี หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศฯ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย ผ้าไหมแพรวา พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนทั้ง 18 อำเภอใน จ.กาฬสินธุ์ และกลุ่มผู้ผลิตผ้า นำผลิตภัณฑ์ผ้าเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก  รวมถึงการนำผ้าไหมแพรวาราคาสูงราคาตั้งแต่ 100,000 บาท – 300,000  บาท มาโชว์ในงานด้วย

นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีนโยบายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนทุกจังหวัด จัดกิจกรรมสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.กาฬสินธุ์ จึงได้ร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตผ้าไทย จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นภายใต้คอนเซปต์ “สืบสานแพรวา พัฒนากาฬสินธุ์” ขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 โดยจัดให้มีการประกวดผ้าสไบแพรวา ผ้าแพรวาลายเกาะ และผ้าแพรวาลายล่วง เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการผลิตผ้าไหมแพรวาส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และแพร่หลายมากยิ่งขึ้นตลอดจนส่งเสริมการผลิตผ้าไหมแพรวา ให้มีขนาดสัดส่วนสีสันลวดลายที่เหมาะสมและตอบสนองประโยชน์ใช้สอยมากยิ่งขึ้น

นายอุทัยกล่าวอีกว่า สำหรับประเภทผ้ามีการประกวดมี 3 ประเภทคือผ้าแพรวาลายเกาะ ผ้าแพรวาลายล่วง และผ้าสไบแพรวา 10 ลาย โดยผลการตัดสินผ้าแพรวาลายเกาะ ชนะเลิศ นางสมศรี สระทอง ต.โพน อ.คำม่วง รองชนะเลิศอันดับ 1 นายวิทวัส โสภารักษ์ ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ รองชนะเลิศอันดับ 2 นายศิวบูลย์  ชัยสงคราม ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์, ผลการตัดสินผ้าแพรวาลายล่วง รางวัลชนะเลิศ น.ส.กัลยาวงศ์วนิชโยธิน ต.โพน อ.คำม่วง รองชนะเลิศอันดับ 1 นางชบาไพร สองวิภักดิ์ ต.โพน อ.คำม่วง รองชนะเลิศอันดับ 2 นางบุษบา โสนารัตน์ ต.โพน อ.คะม่วง, ขณะที่ผลการตัดสินผ้าสไบแพรวา 10 ลาย ชนะเลิศนายวิทวัส โสภารักษ์ ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.บุญเรือง ศรีบัว ต.โพน อ.คำม่วง รองชนะเลิศอันดับ 2 นางกนกพร บุตรผา ต.โพน อ.คำม่วง ชมเชยอันดับ 1 นายศรชัย บุตรผา ต.โพน อ.คำม่วง และชมเชยอันดับ 2 นายพงษ์ชยุตน์ โพนะทา ต.โพน อ.คำม่วง

นายอุทัยกล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตาม ในการจัดกิจกรรมสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน “สืบสานแพรวา พัฒนากาฬสินธุ์” ดังกล่าว ยังมีกิจกรรมเสริมในงานอีกหลายรายการ เช่นการออกร้านและจำหน่ายสินค้าโอทอปจากชุมชนและหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบโอทอป NEW NORMAL ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งถือเป็นการเปิดตลาดผ้าไทยต้อนรับช่วงผ่อนปรนระยะ 5 ซึ่งจะเป็นการต่อยอดและขยายผล รวมทั้งรณรงค์ให้มีการสวมใส่ผลิตภัณฑ์ผ้าไทยในทุกวันอังคารและวันศุกร์อีกด้วย