ข่าวสังคม

ขอนแก่น ประสบเหตุวาตภัยพายุฤดูร้อนเมื่อคืนที่ผ่านมา 14 อำเภอ อีกทั้งอำเภอบ้านแฮด มีราษฎรที่ประสบวาตภัย รวมเสียหาย 87 หลัง

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 24 เมษายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลงพื้นที่อำเภอพระยืนเพื่อเยี่ยมผู้ประสบภัยหลังจากเมื่อคืนจังหวัดขอนแก่นหลายอำเภอประสบภัยจากเหตุพายุฤดูร้อนพัดผ่านและฝนตกลมแรงตลอดทั้งคืน สำหรับจังหวัดขอนแก่นมีรายงานความเสียหายจากวาตภัย ครั้งนี้มีบ้านเรือนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นในห้วงวันที่ 22-23 เม.ย. 2566 จังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัยทั้งหมด 14 อำเภอ 32 ตำบล 66 หมู่บ้าน โดยแบ่งเป็น 1. เสียหายทั้งหลัง 58 หลัง 2. เสียหายบางส่วน 800 หลัง

โดย จังหวัดขอนแก่นได้สั่งการทุกอำเภอประสานอปท. ในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะผู้ที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายหนักโดยสนับสนุนกำลังพลจาก กองร้อย อส.จ.ขก ในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายทั้งหลังพร้อมทั้งดูแลเรื่องการประกอบเลี้ยง อาหารการกินและเครื่องอุปโภคบริโภค ในระหว่างซ่อมแซมบ้านเรือนจนกว่าจะแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ด้านอำเภอบ้านแฮด มีราษฎรที่ประสบวาตภัย รวมเสียหาย 87 หลัง เเยกเป็น เสียหายบางส่วน 75 หลัง เสียหายทั้งหลัง 12 หลัง
นายเสกสม ลินดาพรประเสริฐ นายอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น แจ้งว่า ตามที่ได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง เมื่อเวลา 19.00 น. คืนวันที่ 23 เมษายน 2566 ส่งผลให้มีบ้านเรือนของราษฎร วัด ยุ้งข้าว คอกปศุสัตว์ ในพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ได้รับความเสียหายนั้น อำเภอบ้านแฮดได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้เร่งทำการสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นการเร่งด่วน เพื่อเป็นการบรรเทาสาธารณภัย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด ได้ดำเนินการเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบราชการต่อไป

นายเสกสม ลินดาพรประเสริฐ นายอำเภอบ้านแฮด กล่าวว่า เพื่อเป็นการบรรเทาสาธารณภัยให้กับราษฎรที่ประสบวาตภัย อำเภอบ้านแฮด ได้รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นทราบ และได้ทำหนังสือขอถุงยังชีพจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นต่อไป