ข่าวสังคม

ร่วมถอดบทเรียนชุมชนท่องเที่ยว คาดหวังพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด

ชุมชนสาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น บุกดินแดนไดโนเสาร์ร่วมถอดบทเรียนชุมชนท่องเที่ยว และการจัดการท่องเที่ยว อ.สหัสขันธ์  หวังต่อยอดและพัฒนาสาวะถีให้เป็นเมืองท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างสมบูรณ์แบบ

ที่หอประชุมเทศบาลต.โนนบุรี นายตระกูล  หนูนิล  นายอำเภอสหัสขันธ์  นางนฤมล  สิงห์เงา  ปลัดเทศบาลต.โนนบุรี  ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก อ.สหัสขันธ์   และวิสาหกิจชุมชนชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสหัสขันธ์  ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ทรงวิทย์   พิมพะกรณ์  ที่ปรึกษากลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมสาวะถี  นางสุมาลี  สุวรรณกร  ประธานเครือข่ายสื่อศิลปะวัฒนธรรม ภาคอีสาน  พร้อมคณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมสาวะถี  อ.เมือง จ.ขอนแก่น   ในการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวของ อ.สหัสขันธ์  เพื่อนำพัฒนาต่อยอดการท่องเที่ยวชุมชนของบ้านสาวะถี  อ.เมือง จ.ขอนแก่น  ที่จะพัฒนาต่อยอดท่องเที่ยวชุมชนเต็มระบบหลังสถานการณ์โควิด19  ที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนได้ด้วย

ทั้งนี้ได้ร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์และเล่าเรื่องราวความเป็นมาของ อ.สหัสขันธ์  ก่อนจะนำคณะไปชมการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของวิสาหกิจชุมชนชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสหัสขันธ์  และชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก อ.สหัสขันธ์  โดยเริ่มที่สวนสุพรรณ์อินทผลัม  ซึ่งเป็นการจัดการด้านธุรกิจการตลาดให้กับสวนเพื่อรองรับเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรคุณภาพ  ชมการเล่าเรื่องของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  ประจำวัดพุทธนิมิต(ภูค่าว)  และรับฟังบรรยายพิเศษการพัฒนาเมืองสหัสขันธ์สู่เมืองท่องเที่ยว โดยพระครูสิริพัฒนนิเทศก์  รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์  ร่วมกราบไหว้ขอพรพระพรหมภูมิปาโล บนยอดเขาภูสิงห์  และร่วมกิจกรรมพาแลงที่ชุมชนท่องเที่ยวสหัสขันธ์ไดโนโรด ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์  ก่อนจะเข้าพักที่โฮมสเตย์และร่วมทำบุญตักบาตรบนถนนสายบุญในตอนเช้า

รศ.ดร.ทรงวิทย์  พิมพะกรณ์  ที่ปรึกษากลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมสาวะถี  กล่าวว่า การท่องเที่ยวของ อ.สหัสขันธ์ ถือว่ามีความลงตัวและมีการพัฒนารูปแบบ กระบวนการ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น  ด้านภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นจุดแข็งของสหัสขันธ์ที่ดีอยู่แล้ว  ยังมีพลังด้านการพัฒนาต่อเนื่องทำให้ สหัสขันธ์ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจและเป็นอีกหนึ่งแห่งที่จะต้องมาเรียนรู้ ซึ่งเป็นประโยชน์กับชุมชนต่าง ๆ อย่างมาก  อย่างไรก็ตามในส่วนของกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมสาวะถี  พร้อมจะยกระดับพัฒนาศักยภาพของการท่องเที่ยวชุมชนให้ดียิ่งขึ้น  โดยเริ่มที่ด้านทรัพยากรบุคคลที่เป็นปัจจัยหลักเพื่อให้เกิดเป็นความสามัคคีและตอบโจทย์ความต้องการไปในทิศทางเดียวกัน