ข่าวสังคม

โทรคมนาคมแห่งชาติเดินหน้าให้บริการอินเทอร์เน็ตท่าอากาศยานทั่วประเทศ

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เดินหน้าให้บริการโครงข่ายอินเตอร์เนตลูกค้าทั่วประเทศ จัดพิธีลงนามสัญญาวงจรเช่า NT Ethernet ปีที่ 7 กับบริษัท ทีซี อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด ตามสัญญาใช้บริการสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต “วงจรเช่าอากาศยานสนามบินในประเทศ” เพื่อให้บริการอย่างครอบคลุม ทั่วถึงและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) นายวัชรินทร์ วรชิน โทรคมนาคม จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับนายชัยมงคล หล่อตระกูล ผู้ช่วยโทรคมนาคม จ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีลงนามเช่าใช้บริการโครงข่ายเชื่อมโยง โครงการท่าอากาศยานทั่วประเทศ กับนางสาวสายฝน งามดี ประธานกรรมการ บริษัท ทีซี อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด และนายธนพล มะโน ที่ปรึกษาบริษัท ทีซี อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด โดยมีเจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทนลูกค้า  และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายวัชรินทร์ วรชิน โทรคมนาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่าพิธีลงนามเช่าใช้บริการโครงข่ายเชื่อมโยง โครงการท่าอากาศยานทั่วประเทศครั้งนี้ ทำขึ้นระหว่างโทรคมนาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้บริการ” กับบริษัท ทีซี อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” ทั้งนี้ผู้ให้บริการตกลงให้บริการและผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในการ รับ–ส่งข้อมูลในประเทศ ในการบริการ CAT Ethernet ความเร็ว 600 Mbps., และความเร็ว 100 Mbps. รวมทั้งบริการ C internet Package NT SME Max Buffet ความเร็ว 500/500 Mbps. โดยทำการติดตั้งที่อากาศยาน 32 แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการให้แก่ผู้ให้บริการ ณ ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยสัญญานี้ค่าใช้บริการ CAT Ethernet เป็นเงิน 1,359,810.60 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 95,186.74 บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 1,500,000 บาท มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1 มี.ค.66  ถึงวันที่ 29 ก.พ.67

ด้านนายธนพล มะโน ที่ปรึกษาบริษัท ทีซี อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด กล่าวว่า พิธีลงนามสัญญาวงจรเช่า NT Ethernet ระหว่างบริษัท ทีซี อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด กับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นปีที่ 7 เนื่องจากการทำสัญญาในรอบ 6 ปีที่ที่ผ่านมา ได้รับความประทับใจในการใช้บริการ จึงมีความเชื่อมั่นในการบริการของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)  รวมทั้งประทับใจ ชื่นชอบศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวภายใน จ.กาฬสินธุ์อีกด้วย โดยในโอกาสเดินทางมาทำสัญญาในครั้งนี้ ยังได้นำคณะเดินทางไปท่องเที่ยวที่สะพานเทพสุดา ล่องแพชมวิวเขื่อน ชมพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ วัดภูสิงห์ ล่องแพชมวิว บายศรีสู่ขวัญ และร่วมพาแลง ทั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรอีกด้วย