ข่าวการศึกษา ข่าวสังคม

สพป.อุบลราชธานี เขต 5 วุ่น กลุ่มบุคคล 9 คนขอย้ายอ้างเกิดความอึดอัดจากการปฏิบัติงานของ ผอ.เขต

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีข้าราชการที่ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ทั้งกลุ่มบริหารงานบุคคลรวม 9 คน ได้ทำบันทึกขอย้ายไปช่วยราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น โดยทำบันทึกยื่นต่อนายประมวล ใจภักดี และนายศราวุธ วงศ์ทอง รองผู้อำนวยการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผ่านไปยัง ดร.ดุจดาว ศิริวาลย์ ผู้อำนวยการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 นำโดยนางศศิธร ผิวพรรณผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลพร้อมด้วยนายฐากร พรประสงค์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ,น.ส.อัจฉรา ทองลือนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ,นายทองใบ ลำเพือย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,นางวรินรำไพ บุญช่วยนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,นางชีวารัตน์ ปิมแปงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,น.ส.นงคราญ สาระประไพเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน,นางจิตรา แสวงแก้วนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนางมัลลิกา วงษาเคนนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เนื่องไม่สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ได้เพราะเกิดความอึดอัดจากการปฏิบัติงาน การสั่งการ และการบริหารงานที่ไม่มีแบบแผน ขั้นตอน และกฎระเบียบ ไม่ให้ความสำคัญที่จะมามอบนโยบาย เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญและเรื่องเร่งด่วน การทำงานไม่มีการชี้แจงจากการที่ไปรับฟังนโยบายมาโดย การสั่งการจะสั่งผ่านทางไลน์ ไม่ใส่ใจกำกับงาน ดังนั้น กลุ่มบริหารงานบุคคลจึงขอย้ายไปช่วยราชการสังกัด สพท.อื่น

ด้าน ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เปิดเผยว่า จริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากอาจจะมีการเกิดความไม่เข้าใจกัน ที่มีเอกสารบางส่วนเกี่ยวข้องกับงบประมาณที่ไม่สามารถที่จะอนุมัติให้ใช้งบประมาณได้เนื่องจากมีจำนวนมากเกินไปไม่สอดคลองกับภาระงานที่กำลังจะทำขึ้นในเรื่องของการสอบครูผู้ช่วย ซึ่งยังไม่ได้ลงนามอนุมัติงบเพื่อที่จะต้องพิจารณาให้มันรอบครอบเพื่อประโยชน์ของทางราชการประเด็นก็คือว่าคำสั่งให้ครูมาช่วยรับสมัครครูผู้ช่วยเป็นการดึงครูออกจากห้องเรียนมีผอ.และครูมารับสมัครในวันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566 ที่จะถึงนี้เป็นเวลา 7 วันรวมเจ้าหน้าที่ที่มารับสมัครจำนวน 75 คน มีค่าอาหารค่าเบี้ยเลี้ยงรวม 6 หมื่นกว่าบาท ซึ่งมองว่าเจ้าหน้าที่ที่มารับสมัคร 75 คนก็ไม่น่าจะมาทำงานทั้ง 75 คนทุกวัน ก็ยังพิจารณาอย่างถี่ถ้วนให้รอบครอบก่อนก็เลยยังไม่เซ็นต์ลงนามประกาศนั้น

สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลทั้ง 9 คนที่ขอไปช่วยราชการเนื่องจากว่าไม่พอใจในการทำงานของ ผอ.เขต ได้แจ้งว่าให้บุคลที่ประสงค์จะไปช่วยราชการแจ้งความประสงค์มาด้วยว่าต้องการไปช่วยราชการที่ใดให้ ชี้แจงเหตุผลเป็นรายบุคคลว่าที่ขอไปช่วยราชการเพราะเหตุผลอันใดจะได้นำมาประกอบการพิจารณาให้ไปช่วยราชการตามความเหมาะสมและให้ถูกต้องเป็นตามกฎหมายต่อไป และในวันที่ 1มิถุนายน ตนเองจะเดินทางเข้ากระทรวงศึกษาธิการ โดยจะนำเรื่องนี้ไปคุยกับท่านเลขาธิการ สพฐ.ต้องไปนำเรียนท่าน