ข่าวสังคม

นครพนม “บิ๊กอู่” มอบหอผู้ป่วยพิเศษ ‘แสงสิงแก้ว’ รพ.นครพนม

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.09 น. ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1 โรงพยาบาลนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผวจ.นครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดและรับมอบ หอผู้ป่วยแสงสิงแก้ว โดยพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการแรงงานวุฒิสภา ประธานกรรมการมูลนิธิอดุลย์ แสงสิงแก้ว คุณศศิวิมล โสภณจิตต์ ผู้แทนผู้บริจาค และคณะฯ หอผู้ป่วยแสงสิงแก้ว มูลค่า 4,000,000 บาท

พิธีส่งมอบและเปิดหอผู้ป่วยพิเศษ “แสงสิงแก้ว” จะทำให้โรงพยาบาลนครพนมเพิ่มศักยภาพด้านการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นทางเลือกสำหรับผู้มารับบริการรับการรักษาพยาบาลที่มีความสะดวกสบาย อีกทั้งรองรับการขยายตัวของจังหวัดนครพนมให้มีความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตต่อไป