ข่าวสังคม

ชัยภูมิ สมาคมนักข่าวสื่อมวลชนจังหวัดชัยภูมิร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น (NBTขอนแก่น) นายสุทธิพงค์ เสภฐรังสี นายกสมาคมนักข่าวสื่อมวลชนจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ คณะกรรมการสมาคมนักข่าวสื่อมวลชนจังหวัดชัยภูมิ ร่วมเดินทางเพื่อบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายธีรยุทร ดวงมณี ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและช่วยอำนวยความสะดวกกับทุกคณะที่เดินทางร่วมบันทึกเทปในครั้งนี้