ข่าวสังคม

มุกดาหาร ชาวบ้าน 2 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลบางทรายใหญ่ ไม่เอาเหมืองแร่

ผู้นำชุมชนได้นำชาวบ้านหมู่ 6 และหมู่ 11 กว่า 100 คน ประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นถึงผลกระทบจากระเบิดหินในพื้นที่ตำบลบางทรายใหญ่ ไม่เอาเหมืองแร่ แต่จะเอาโรงพยาบาลมีโครงการมาสร้าง เพื่อนำเสนอนายอำเภอเมือง และผู้ว่าฯ เพื่อแก้ไขปัญหา

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 จากกรณียื่นคำขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ของบริษัท สิงโต เอ็นจิเนีย จำกัด ซึ่งได้ยื่นคำขอเลขที่ 1/2564 กับอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหารเลขที่ 1 / 2564 กับอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งบริเวณพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่สีเขียว พื้นที่ถนน 4 เลนตัดผ่าน และอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร บ้านเรือนราษฎรที่อยู่ใกล้บริเวณสัมปทาน 60 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 58 ไร่ 3 งาน มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ อาทิ วัด โรงเรียน โรงพยาบาล และแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้บริเวณระเบิดหินจากเหมืองแร่หินทราย โดยมีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ชาวบ้านได้ร้องเรียนไปหลายหน่วยงาน ตามที่ตามที่ข่าวได้เสนอไปแล้วนั้น

ล่าสุด นายธีรพงษ์ กงนะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ได้ประชุมชาวบ้านหมู่ 6 หมู่ 11 และชาวบ้านที่มีพื้นที่ติดกับแหมืองดังกล่าว เพื่อแสดงความคิดเห็นถึงผลกระทบจากการขอประทานบัตรแหมืองแร่ ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว และขอคัดค้านการอนุญาตประทานบัตรแหมืองแร่ของบริษัทดังกล่าวอีกด้วย

นายธีรพงษ์ กงนะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 เปิดเผยว่า ในวันนี้เป็นการประชุมประจำเดือนปกติ แต่ได้สอกแทรกเรื่องเหมืองแร่ที่ขอประทานบัตรเหมืองแร่ ของบริษัทสิงโต เอ็นจิเนีย จำกัด ที่ขอไว้ และวันนี้มาแสดงความคิดเห็นของชาวบ้าน ระหว่างหมู่ 6 และหมู่ 11 ว่ามีความคิดเห็นอย่างไร หากเกิดเหมืองขึ้นมาจะมีผลกระทบอะไรบ้างกับชาวบ้าน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี มีประชาชนอยู่รอบข้างเคียงบริเวณเหมือง ได้มาแสดงความคเห็นร่วม ถือเป็นการดีจะได้รู้ว่าเป็นอย่างไร จะได้นำเรื่องนี้ส่งนายอำเภอเมืองต่อไป ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจะมีโครงการก่อสร้างโรงพยาบาล ซึ่งชาวบ้านก็อยากได้โรงพยาบาล และชาวบ้านที่มาในวันนี้เห็นดีด้วย และไม่เห็นดีด้วย และจะนำเอกสารดังกล่าวจะนำส่งนายอำเภอเมือง และผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป

สำหรับโครงการดังกล่าวทางเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลประกอบแบบรายงานแบบที่ 2 พบว่า ถนนหมายเลข มห.3019 ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ในขณะนี้อยู่ในรัศมี 500 เมตร จากพื้นที่ขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ของบริษัท สิงโต เอ็นจิเนีย จำกัด

ทั้งนี้ แขวงทางหลวงชนบท ได้ส่งเรื่องไปยังสำนักงานโครงการก่อสร้างของโครงการดังกล่าว พิจารณาตรวจสอบพื้นที่แล้ว โดยโครงการฯมีความเห็นว่า การดำเนินงานโครงการเหมืองแร่โดยใช้วิธีการ ขุดเจาะ ระเบิด อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความลึก และขนาดของแรงสั่นสะเทือน ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่ในขณะก่อสร้างปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่องานก่อสร้างโครงการฯ

อย่างไรก็ตามถ้าหากโครงการเหมืองแร่ได้รับการอนุมติแล้วเสร็จ จะมีผลกระทบต่อถนนหมายเลข มห.3019 แยก ทล.212 บ้านบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 14.211 กิโลเมตร ซึ่งถนนดังกล่าวเชื่อมจากถนน 4 เลน เป็นถนนสายเศรษฐกิจพิเศษมาจากแม่สอด – มุกดาหาร และชาวบ้านที่มีบ้านพัก และที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกับโครงการดังกล่าว ตลอดจนสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านได้รับผลกระทบอีกด้วย