ข่าวสังคม

ศรีสะเกษ มูลนิธิ พอ.สว.สนับสนุน รพ.กันทรลักษ์ผ่าตัดผู้ป่วยต้อกระจก188 ดวงตา เพื่อลดระยะเวลารอคอยป้องกันภาวะแทรกซ้อนและลดการตาบอดจากต้อกระจก

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมบุญประภัสร์ 1 ชั้น 3 ตึกสมเด็จพระพุฒาจารย์ รพ.กันทรลักษ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายธาตรี สิริรุ่งวนิช ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ผ่าตัดตาต้อกระจก รพ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ร่วมกับมูลนิธิ พอ.สว. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ปีงบประมาณ 2566 ซึ่ง ผอ.รพ.กันทรลักษ์ ร่วมกับคณะแพทย์ พยาบาล ของ รพ.กันทรลักษ์ ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยได้มีการมอบของที่ระลึกให้กับผู้ป่วยที่รอการผ่าตัดตาต้อกระจก การเยี่ยมผู้ป่วยที่กำลังรอการผ่าตัด การเยี่ยมชมห้องผ่าตัด การพบปะให้กำลังใจคณะแพทย์ พยาบาล โดยมี นพ.ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ผอ.รพ.กันทรลักษ์ เป็นผู้กล่าวรายงานและมี นพ.ศรีไพร ทองนิมิตร์ รอง นพ.สสจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ นายศักดิ์สิน กุลบุตรดี สาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ ร.ต.ท.หญิง กัลยาณี วรรณภาสนี ผช.ผอ.รพ.ศรีสะเกษ ด้านกิจกรรมพิเศษ รพ.ศรีสะเกษ นำคณะแพทย์ พยาบาลมาร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับ

นพ.ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ผอ.รพ.กันทรลักษ์ กล่าวว่า โรคต้อกระจกเป็นปัญหาทางสายตาที่พบในประชาชนคนไทย นับว่ามีความรุนแรงและจำนวนมากขึ้นเนื่องจากประชากรมีสัดส่วนโครงสร้างผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น ต้อกระจกเกิดจากการขุ่นมัวของเลนส์ ทำให้รับแสงไม่ได้เต็มที่ยิ่งมีความขุ่นมากขึ้นการมองเห็นก็ยิ่งลดลงและหากมีมากขึ้นอาจมีอาการรุนแรงจนตาบอดถาวรได้ คุกคามคุณภาพชีวิตของประชาชน ต้อกระจกสามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยวิธีการผ่าตัดและเปลี่ยนใส่เลนส์แก้วตาเทียม รพ.กันทรลักษ์เปิดบริการสาขาจักษุครั้งแรกเดือน ก.ค.2559 ได้ดำเนินการผ่าตัดต้อกระจกในระบบบริการปกติโดยจักษุแพทย์และเคยร่วมดำเนินการร่วมกับ พอ.สว. ในปี 2560 – 2561 เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยและผู้สูงอายุจำนวนมากที่อยู่ห่างไกล มีความยากลำบากในการเดินทางและเข้าถึงบริการทางการแพทย์ทำให้เกิดการรอผ่าตัดและรอรักษาที่ยาวนานอาจทำให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการตาบอดและเกิดภาวะแทรกซ้อนจากต้อกระจกอาจส่งผลต่อการดำเนินชีวิตได้

นพ.ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ผอ.รพ.กันทรลักษ์ กล่าวต่อไปว่า เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้บริหารและกลุ่มงานจักษุและผู้เกี่ยวข้องของ รพ.กันทรลักษ์ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการประสานขอสนับสนุนจากมูลนิธิ พอ.สว.เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการผ่าตัดต้อกระจกอย่างมีคุณภาพเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วยโรคต้อกระจกในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์และอำเภอใกล้เคียงได้รับการผ่าตัดต้อกระจกเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม เพื่อลดระยะเวลารอคอยป้องกันภาวะแทรกซ้อนและลดการตาบอดจากต้อกระจก และเพื่อเพิ่มคุณภาพการมองเห็น ส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย กลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยต้อกระจก 188 ดวงตา โดยจัดบริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย เข้ารับไว้เป็นผู้ป่วยในวันที่ 13 ก.ค.2566 เพื่อเตรียมผ่าตัดในวันที่ 14-15 ก.ค.66 ณ รพ.กันทรลักษ์ ทีมบุคลากร ประกอบด้วย คณะจักษุแพทย์อาสา พอ.สว.ทีมคณะจักษุแพทย์ รพ.ศรีสะเกษและทีมจักษุแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และผู้เกี่ยวข้องจาก รพ.กันทรลักษ์

นายธาตรี สิริรุ่งวนิช ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ปัญหาทางสายตาที่พบในประชาชนคนไทยคือโรคต้อกระจก ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นและมีอาการรุนแรงจนตาบอดถาวรได้หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง จากวัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มคุณภาพการมองเห็น ยังส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม ต้องขอขอบคุณคณะจักษุแพทย์อาสา พอ.สว.,ทีมคณะจักษุแพทย์ รพ.ศรีสะเกษ, ทีมจักษุแพทย์ เภสัชกร พยาบาลและผู้เกี่ยวข้องจาก รพ.กันทรลักษ์ ที่ได้มาร่วมกันปฏิบัติงานเพื่อรณรงค์ ผ่าตัดตาต้อกระจกให้กับผู้ป่วยในครั้งนี้ ซึ่งนับว่าเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนที่ป่วยด้วยโรคต้อกระจกเป็นอย่างยิ่ง