ข่าวสังคม ข่าวอัพเดทรายวัน วิถีชีวิต

ศรัทธาแน่นวัดป่าชัยมงคล หลังประชาชนทำบุญกฐินร่วมบริจาคซื้อที่ดินถวายวัด เพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม

พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมจัดต้นดอกเงิน ปัจจัยไทยทาน และผ้ากฐิน ถวายวัดป่าชัยมงคลและพระภิกษุที่ประจำครบพรรษา  ในงานบุญทอดกฐิน เพื่อซื้อที่ดินถวายวัด ต่อยอดบวรพระพุทธศาสนา พร้อมตกแต่งร่มกันแดด กันฝน และธุงประดับประดาอย่างสวยงาม เป็นกุศโลบายแห่งความร่มเย็นเป็นสุขให้กับผู้ร่วมทำบุญโดยทั่วหน้ากัน

วันที่  4 ตุลาคม 2563 ที่วัดป่าชัยมงคล บ้านบึงวิชัย ต.บึงวิชัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  มอบหมายนายณัฐวัชต์ พิมพะนิตย์ เป็นประธานพิธีทอดถวายกฐินประจำปี 2563 โดยมีนางดวงตา พายุพล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยนายนายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์  นายวิศวชาติ สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ และข้าราชการ ประชาชน ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายต้นดอกเงิน ปัจจัยไทยทาน และผ้ากฐินเป็นจำนวนมาก

นายมหาสมบัติ บุญสุรีย์  ตัวแทนกรรมการวัดป่าชัยมงคล กล่าวว่า บุญกฐินหรือบุญทอดกฐิน เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของพุทธศาสนิกชน กำหนดจัดขึ้นหลังวันออกพรรษา  เพื่อถวายพระกฐินแด่พระภิกษุสงฆ์ ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และอยู่ประจำจนครบพรรษา 3 เดือนที่ผ่านมา  นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมทำบุญ เพื่อต่อยอดบวรพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทยอีกด้วย

นายสมบัติกล่าวอีกว่า บุญทอดกฐินที่วัดป่าชัยมงคลปีนี้ มีคณะเจ้าภาพที่ปวารณาตนร่วมเป็นเจ้าภาพจำนวน 91 กอง เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่ผู้ล่วงลับ ซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดี ที่ชาวพุทธและประชาชนทั่วไป มีความเลื่อมใสศรัทธา และมีความประสงค์จะร่วมทำบุญ ทั้งนี้ ทางคณะสงฆ์และกรรมการวัด ยังมีมติที่จะนำปัจจัยที่ได้จากการทำบุญกฐินซื้อที่ดินถวายวัด เพื่อเพิ่มที่วัด ขณะที่การตกแต่งสถานที่ภายในงานบุญกฐินครั้งนี้ นอกจากจะประดับธุงรวมทั้งผลไม้ต่างๆ ตามประเพณีปฏิบัติแล้ว ยังมีการนำร่มกันแดด กันฝน มาตกแต่งและประดับประดาภายในวัดอย่างสวยงาม เพื่อเป็นกุศโลบายและหมายถึงความร่มเย็น เป็นสุข ให้กับผู้มีจิตศรัทธา ที่มาร่วมทำบุญกฐินในปีนี้

สำหรับวัดป่าชัยมงคล เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งใน จ.กาฬสินธุ์ ภายในบริเวณวัดร่มรื่น ด้วยต้นไม้นานาพันธุ์  ไม่เน้นเสนาสนะหรือสิ่งปลูกสร้าง แต้เน้นการรักษาระบบนิเวศ รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสถานที่ฝึกปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศีล ภาวนา บรรยากาศโดยทั่วไปจึงสงบ ร่มเย็น เหมาะแก่การปลีกวิเวกและแสวงบุญ ของผู้ที่ประสงค์จะฝึกปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมาก