ข่าวสังคม ข่าวอัพเดทรายวัน

ผู้ว่าใหม่ประกาศบัญญัติ 11 ประการสานต่องานเดิม เพื่อพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์รอบด้าน

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ คนที่ 55 มอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์คนใหม่  พร้อมสานต่องานเดิม ก่องานใหม่ เน้นพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยวางแนวทางปฏิบัติ 11 ประการ

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์  นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์  เป็นประธานในการมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผวจ.กาฬสินธุ์คนใหม่ คนที่ 55 โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผวจ.กาฬสินธุ์  นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงาน จ.กาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม ผลัด จ.กาฬสินธุ์ และหัวหน้าส่วนราชการ นาย อำเภอทั้ง 18 อำเภอ  ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับมอบนโยบาย

                นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์  กล่าวว่า ในการมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในครั้งนี้ ตนพร้อมสานต่องานเดิมที่ได้มีการวางแนวทางเอาไว้ ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดที่ว่า มั่งคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยจะมุ่งเน้นที่การพัฒนาเด็กและเยาวชน  ซึ่งถือว่าการพัฒนาคน จะเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านสังคมให้มากที่สุด พร้อมก่องานใหม่ด้วยการวางแนวทางการทำงานหรือค่านิยม 11 ประการ

นายทรงพลกล่าวอีกว่า สำหรับแนวทางการทำงาน 11 ประการที่วางไว้ และควบคู่กับการขับเคลื่อนการพัฒนา จ.กาฬสินธุ์ ประกอบด้วย 1. ความรู้คู่คุณธรรม, 2. ปฏิบัติตามกฎหมาย, 3. ใส่ใจความสะอาด, 4. มีมารยาทแบบไทย, 5. รักษาวินัยจราจร, 6. ทรัพยากรต้องรักษา, 7. รู้ค่าประชาธิปไตย, 8. ครอบครัวปลอดภัย, 9. ห่างไกลยาเสพติด, 10. ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ11. เคียงคู่จิตอาสา  โดยขอให้การทำงานเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจ และร่วมมือกันเพื่อทำให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี อย่างไรก็ตาม ในขณะเดียวกัน สิ่งที่ยึดถือคือหลักธรรมาภิบาล เช่น ความซื่อตรง ความโปร่งใส และความเป็นกลาง