ข่าวสังคม

ยโสธร ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ในวันแม่ 12 สิงหาคม 2566

จังหวัดยโสธรจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 92 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566

ที่บริเวณอาคารโดมหน้าหอประชุมจังหวัดยโสธร ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนทั่วไปพร้อมใจกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 92 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ซึ่งนับเป็นวาระพิเศษยิ่งสำหรับปวงชนชาวไทยที่จะแสดงความจงรักภักดีและถวายพระราชกุศลรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย และเพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็น 3 สถาบันหลักของประเทศไทย พร้อมกันนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้นำหลักธรรมทางศาสนาไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ วัฒนธรรม โบราณประเพณีของสังคมไทย ซึ่งมีสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงระหว่างสถาบันชาติ ศาสนา และประชาชน