ข่าวกีฬา

อบจ.ขอนแก่น ร่วมกับครู ผู้ปกครอง นักเรียนในสังกัดโรงเรียนเอกชนร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนสร้างสานสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 ก.พ. 2567 ที่ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น โดยมีโรงเรียน้อกชนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง, โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย โรงเรียนวัดศรีจันทร์ โดยมีนายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ดร.สันทัด สุมนเมธี นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น นายคงกริช พงษ์พันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บรการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองและนักเรียน กว่า 2,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวว่า การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น นอกจากจะเป็นการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น แล้ว ยังเป็นการสร้างและสานสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหาร ครู และนักกีฬาทุกคน ช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงเป็นการฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ระหว่างนักกีฬาด้วย

“ทำให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งหล่อหลอมความร่วมมือร่วมใจให้เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งหมายถึงจุดเริ่มการพัฒนาชาติอันเป็นเป้าหมายสูงสุด ทางสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น จึงได้ส่งเสริมกีฬาให้แก่นักเรียนโรงเรียนเอกชน ทั้งด้านทักษะ วิชาการพัฒนานักเรียน ให้มีคุณภาพมีศักยภาพ และที่สำคัญคือ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ”

ด้านนายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่นในวันนี้ เป็นการแข่งขันกีฬานักเรียนในรอบชิงชนะเลิศ โดยมีโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 4 โรงเรียน แบ่งเป็น 4 เขต แข่งขันกีฬาจำนวน 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ 1.กีฬาระดับปฐมวัย, 2.กรีฑา, 3.วอลเลย์บอล, 4.แชร์บอล, 5.เซปักตะกร้อ, 6.ฟุตซอลประถมศึกษา และ7.ฟุตบอลมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 967 คน