ประชาสัมพันธ์

ขอนแก่น คณะแพทย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดรักษาโรคหนังแข็งรายแรกของอีสาน

สุดยอดของการรักษาเป็นรายแรกของภาคอีสาน !!! รักษาโรคหนังแข็ง ด้วยวิธีปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แถลงข่าวความสำเร็จในการรักษาโรคหนังแข็ง ด้วยวิธีปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด รายแรกของภาคอีสาน นำโดย รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ศ.พญ.ชิงชิง ฟูเจริญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคข้อและรูมาติสซั่ม สาขาวิชาอายุรศาสตร์ แพทย์เจ้าของไข้ ผศ.นพ.ชินดล วานิชพงษ์พันธุ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยา สาขาวิชาอายุรศาสตร์ และ นางสาวธนวรรณ โตภูเขียว ผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ นับเป็นความภาคภูมิใจของผู้ป่วยที่มีคณะแพทย์เฉพาะทางรักษาโดยตรง