ข่าวกีฬา

ศรีสะเกษ เลขาธิการ กพฐ.เปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน “บ่อแก้วเกมส์ ครั้งที่ 3” ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 8 มี.ค. 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ร.ร.นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และโฆษกกระทรวง ศึกษาธิการ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ดร.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา – กรีฑา นักเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาที่ 40 (บ่อแก้ว) “บ่อแก้วเกมส์ ครั้งที่ 3” ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายสุวิชญาณ พงษ์เกษ ผอ.ร.ร.บ้านกะเอิน นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา อ.วังหิน กล่าวต้อนรับ นายกัมปนาท วังสันต์ ผอ.ร.ร.นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ดร.พีระพรรณ ทองศูนย์ น.ส.ธรรศญา หล่าอุดม นางปุณิกา ธรรมนูญ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว อดีตกรรมการสภาการศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

นายกัมปนาท วังสันต์ ผอ.ร.ร.นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 กล่าวว่า การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาที่ 40 (บ่อแก้ว) เป็นความร่วมมือระหว่าง ร.ร.ทั้ง 4 ร.ร.ในกลุ่ม ต.บ่อแก้ว ได้แก่ ร.ร.บ้านหนองบัว ร.ร.บ้านสร้างสะแบง ร.ร.นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 ร.ร.นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 จัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 7 – 8 มี.ค.2567 โดยใช้ชื่อว่า “บ่อแก้วเกมส์ ครั้งที่ 3” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการกีฬา เห็นคุณค่าและความสำคัญของการเล่นกีฬา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา เพื่อปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งจัดการแข่งขัน 9 ประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอลชาย ฟุตบอลหญิง วอลเล่ย์บอลชาย วอลเล่ย์บอลหญิง เซปักตะกร้อชาย เซปักตะกร้อหญิง เปตองชาย เปตองหญิง โยน รับ บอลผสม ชั้นอนุบาล การแข่งขันกรีฑา จำนวน 16 รายการ มีนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม และเจ้าหน้าที่จาก ร.ร.จำนวน 4 ร.ร.เข้าร่วมแข่งขัน โดยใช้สนามแข่งขัน ร.ร.นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 มีผู้สนับสนุน และให้ความร่วมมือหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อบต.บ่อแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน เป็นต้น

ว่าที่ ร.ต.ดร.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ นำโดย พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ ได้เร่งขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” เพราะการกีฬาเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ รู้จักหน้าที่ มีความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และห่างไกลยาเสพติด จึงนับว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข ” เพราะร่างกายที่แข็งแรง จะนำไปสู่สุขภาพจิตที่ดี และสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ