ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์คึกคักแข่งขันงมกุ้งก้ามกรามมือเปล่าชิงแชมป์ส่งเสริมท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมแข่งขันจับกุ้งก้ามกรามชิง

Read more
ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์ครบรอบ 7 ปีสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คณาจารย์ คณะศิษย์เก่า นักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่ว

Read more
ข่าวสังคม ข่าวเศรษฐกิจ

7 มหาวิทยาลัย ปฐมนิเทศ “ยุวชนอาสา ระยะที่ 1” พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปฐมนิเ

Read more