ข่าวสังคม

นครพนม ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 80 ราย หายป่วยสะสม 3,515 รายกำลังรักษา 2,141 ราย กลับบ้าน 210 ราย

วันที่ 9  มี.ค. 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพน

Read more
ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์ส่งทีมแพทย์พยาบาลช่วยโรงพยาบาลบุษราคัม-โควิดบวกเพิ่มอีก 26 ราย

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ส่งแพทย์และพยาบาลวิชาชีพช่วยเหลือการป

Read more