ข่าวด่วน

จังหวัดกาฬสินธุ์ออกประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19

เมื่อเวลา 17.15 น.วันที่ 19 มีนาคม 2563 ที่ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิค 19 จ.กาฬสินธุ์ ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ ชั้น 2 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ แถลงผลการปฏิบัติงานป้องกันและสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผวจ.กาฬสินธุ์ นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ นพ.ประมวล ไทยงามศิลป์ ผอ.โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เข้าร่วม

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สถานการณ์ใน จ.กาฬสินธุ์มีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่เริ่มมีสถานการณ์จนถึงปัจจุบันมีผู้ป่วยติดเชื้อ 1 ราย เป็นรายเดียวกันกับที่ได้มีการแถลงข่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา สำหรับผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสอบสวนโรคมีสะสมทั้งหมด 26 ราย เป็นรายใหม่ 7 ราย ซึ่งขณะนี้อยู่ที่โรงพยาบาล 8 ราย กลับบ้านแล้ว 18 ราย ผลการตรวจหาเชื้อทั้งหมด 26 ราย พบเชื้อ 1 คน คือรายเดิมที่แจ้งไปแล้วเมื่อวานนี้ ไม่พบเชื้อ 19 ราย และยังรอผลการตรวจอีก 6 ราย ซึ่งทั้งหมดนี้คือสถานการณ์ล่าสุด

สำหรับในภาพรวมทั้งหมดที่ได้ดำเนินการมามีอยู่ 2 ส่วน โดยส่วนแรกเป็นกลุ่มที่เดินทางมาจากเขตติดต่อโรคติดต่ออันตราย 4 ประเทศ มี 32 ราย  อยู่ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ 31 ราย นอกพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ 1 ราย ซึ่งทั้งหมดสามารถติดตามตัวได้และยังอยู่ในการเฝ้าระวัง 14 วัน ในส่วนกลุ่มผู้เดินทางจากพื้นที่มีการระบาดต่อเนื่อง 11 ประเทศ มี 32 ราย สามารถติดตามและอยู่ในระยะเฝ้าระวัง 14 วันในพื้นที่ทั้งหมด

นายชัยธวัช กล่าวต่อว่า สำหรับกรณีที่มีหลายคนพบเห็นข้อมูลข่าวสารตามโซเชียลมีเดียต่างๆว่า มีมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อที่กำลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ก่อนที่จะตรวจพบเชื้อนั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริง เป็นข่าวลวง ซึ่งขณะนี้อาการของผู้ป่วยรายดังกล่าวหลังจากเข้ารักษาตามระบบของกระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่า อาการดีขึ้นไม่มีไข้ ไม่มีน้ำมูก เหมือนคนปกติ ซึ่งยังเหลือขั้นตอนในการตรวจอีก 2 ครั้งว่ายังมีเชื้ออีกหรือไม่ ซึ่งหากผลตรวจซ้ำอีกทั้ง 2 ครั้งพบว่าเป็นลบผู้ป่วยหายปกติก็สามารถกลับบ้านได้

นายชัยธวัช กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามเพื่อสร้างความมั่นใจในมาตรการสำคัญในการบริหารจัดการสกัดกั้นยับยั้งให้เกิดการแพร่ระบาดให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการ 4 ด้าน คือมาตรการกักกัน มาตรการแยกคนห่างจากกัน มาตรการเอ็กซ์เรย์ทุกพื้นที่ และมาตรการป้องกันกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ โดยขณะนี้ทางจังหวัดได้ออกประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ทั้งหมด 12 ข้อ พร้อมทั้งเตรียมจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์พร้อมกันทั้งจังหวัดทุกสถานที่และภาคส่วน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน และจะมีการทำอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยให้โทรสอบถามที่โทร 043 : 810820, 043 : 810821 ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

สำหรับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ทั้งหมด 12 ข้อ มีเนื้อหาสำคัญประกอบด้วย 1.ปิดสถานที่เล่นการพนันไก่ชนชั่วคราว 2.ให้ผับ สถานบันเทิง สถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบันเทิง นวมแผนโบราณ ร้านเกม ร้านคาราโอเกะ ฟิตเนท และโรงมหรสพต้องจัดให้มีเจลล้างมือ หน้ากากผ้า เครื่องมือวัดอุณหภูมิทางเข้าออกทุกประตู 3.งดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง 4.งดกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดของหน่วยงานที่มีคนจำนวนมาก เช่น เรือนจำ โรงเรียน แต่หากจำเป็นต้องมีการตรวจคัดกรองคนก่อนเคลื่อนย้าย รวมทั้งแรงงานต่างด้าว 5.ให้ห้างสรรพสินค้า ตลาด สถานที่ราชการ และรัฐวิสาหกิจ ลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อสถานที่ที่มีคนใช้บริการจำนวนมาก คัดกรองอุณหภูมิ จัดหาเจลล้างมือ ทำความสะอาดสถานที่ จัดที่นั่งห่างกัน 1 เมตร 6.ร้านค้า ร้านอาหาร ให้มีมาตรการ เช่นทำความสะอาด คัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าร้าน สวมหน้ากากผ้า เจลล้างมือ จัดการขยะ

7.โรงแรมและห้องพักรายวันทุกแห่งต้องคัดกรองผู้เข้าพัก 8.ให้สถานีขนส่งทุกแห่งคัดกรองผู้โดยสารและพนักงานในจะเข้ามาในพื้นที่ 9.งดประชุม สัมมนา คอนเสิร์ต งานแสดงสินค้าที่มีผู้เข้าร่วมเกิน 50 คน 10.ให้ตลาดสด ตลาดนัดทุกประเภทและถนนคนเดินทุกแห่งดำเนินการมาตรการลดการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด 11.งดกิจกรรมงานบุญ ประเพณี กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมที่มีผู้เข้าร่วมเกิน 100 คน หากไม่สามารถงดหรือเลื่อนกิจกรรมนั้นได้ให้ดำเนินการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม คัดกรอง สวมหน้ากาก เจลล้างมือ และ12.งดการแข่งกีฬาทุกประเภทชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 แล้วแต่กรณี