ข่าวด่วน

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ออกแถลงการประกาศฉบับ 9 งดกิจกรรมที่เสี่ยงแพร่เชื้อโควิด-19

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงนามประกาศ ฉบับที่ 9 งดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด-19 ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อจังหวัดกาฬสินธุ์มี 2 คนเท่าเดิม ผู้ป่วยเข้าข่ายสอบสวนโรค สะสม 57 คน ตรวจไม่พบเชื้อ 54 คนรอผล 1 คน พร้อมเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯและจังหวัดปริมณฑลจำนวน 8,285 คน กำชับเก็บตัว 14 วัน

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563 นายชัยธวัชเ นียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันแถลงสถานการณ์ประจำวัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ประจำวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 โดยขณะนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้ออกประกาศแล้วรวม 9 ฉบับ ซึ่งในฉบับที่ 9 เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการให้งดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ เนื่องจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาด ไวรัสโควิด-19 ได้ขยายวงกว้างมากขึ้นเป็นลำดับ ประกอบกับนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ที่ผ่านมา พร้อมออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงมีความจำเป็นต้องมีมาตรการเพิ่มเติมโดยขอให้งดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากมารวมตัวกันและเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรค ได้แก่ งานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและงานบวช งานประเพณีบุญเดือนสี่ งานประเพณีบุญบั้งไฟ งานทอดผ้าป่า งานขึ้นบ้านใหม่ พิธีเปิดอาคารสถานที่ทุกประเภท งานพิธีปลุกเสกต่าง ๆ  งานพิธีปิดทองฝังลูกนิมิต งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า งานเลี้ยงสังสรรค์ทุกประเภทหรืองานอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ หากจำเป็นไม่สามารถงดได้ ให้เลื่อนออกไปก่อนจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สำหรับงานศพและงานมงคลสมรสสามารถปฏิบัติได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย วางแผนตรวจคัดกรองผู้มาร่วมงาน ลดพิธีการ ลดจำนวนคนให้น้อยลง

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า งานมงคลสมรสหรืองานศพ ที่ไม่สามารถเลื่อนออกไปได้ขอให้ผู้จัดงาน ลดขนาดของการจัดงานให้มีคนน้อยที่สุด สิ่งสำคัญคือระยะห่างเพื่อความปลอดภัย ตรวจคัดกรองผู้มาร่วมงาน หากอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศา ห้ามเข้าร่วมงานและขอให้พักก่อน เพื่อความปลอดภัย ส่วนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเล่นการพนันภายในงาน ขอให้งดโดยเด็ดขาด โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการตั้งจุดคัดกรอง บริเวณด่านรอยต่อกับจังหวัดใกล้เคียงทั้ง 6 จุด รวมไปถึงสถานที่กักตัวของผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ได้มอบหมายให้แต่ละอำเภอ จัดสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับบุคคลเหล่านี้ที่ไม่สามารถใช้สถานที่กักตัวที่บ้านของตนเองได้ ทั้งนี้ได้มีการลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ โดยให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ลงไปติดตามอย่างใกล้ชิด

สำหรับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคสิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2563 มีผู้ติดเชื้อ จำนวน 2 คน โดยเป็นผู้เข้าข่ายสอบสวนโรค สะสม 57 คน ผลการตรวจหาเชื้อไม่พบเชื้อ 54 คน รอผล 1 คน ส่วนบุคคลที่เดินทางจากกรุงเทพฯและปริมณฑล เข้าสู่พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในช่วงระหว่างเฝ้าระวัง ขณะนี้มีจำนวน 8,285 คน ซึ่งจะต้องเฝ้าระวังกักตัวเอง 14 วัน