ข่าวด่วน

ปปท.เขต 4 พร้อมสอบเชิงลึกหน้ากากผ้า ไม่ได้มาตรฐาน เบื้องต้นพบเจตนาแจกจริง ใช้ผ้าบาง

ปปท.เขต 4 ลงพื้นที่ตรวจสอบการแจกจ่ายหน้ากากผ้าของเทศบาลตำบลกุดสิม และเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เบื้องต้นพบเจตนาแจกจริง ใช้ผ้าบาง ไม่ได้มาตรฐาน ระบุราคาไม่ถึง 2 บาท พร้อมเตรียมสอบเชิงลึก

จากกรณีชาวบ้านหลายครัวเรือนในพื้นที่ ต.กุดสิม อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ได้รับการแจกจ่ายหน้ากากผ้าที่ใช้สำหรับป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 จากเทศบาลตำบลกุดสิม ที่ได้ให้อสม.นำไปแจก โดยลักษณะของหน้ากากเป็นผ้าสารูหรือผ้าน้ำขาว ที่มีขนาดบางจนมองผ่านทะลุได้ พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทำการตรวจสอบ ทั้งนี้ทางรองประธานอสม.เทศบาลตำบลกุดสิม อ้างว่าเป็นการแจกเพื่อเป็นตัวอย่างให้ประชาชนเย็บใช้เองตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 นายยงค์ยุทธ บวรธนเรืองกุล หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ปปท.เขต 4 (ขอนแก่น) พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าสุ่มตรวจสอบการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 ตามหมู่บ้านและชุมชนต่างๆในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกุดสิม และเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

นายยงค์ยุทธ บวรธนเรืองกุล หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ปปท.เขต 4 (ขอนแก่น) กล่าวว่า จากการตรวจสอบที่บ้านโพนสวรรค์ ม.12 ต.กุดสิมคุ้มใหม่ เบื้องต้นพบว่ามีความผิดปกติ โดยสอบถามชาวบ้านทราบว่าได้รับการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยแบบผ้าครัวเรือนละ 1-2 อัน เป็นการเอามาแจกให้กับกลุ่มของผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวได้ใช้ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ได้เป็นการมาแจกเป็นตัวอย่างให้ชาวบ้านเย็บใช้เอง   ส่วนลักษณะของหน้ากากผ้านั้นเป็นผ้าชนิดบาง และเป็นผ้าเหมืนกันกับที่มีการแจกในพื้นที่ของเทศบาลตำบลกุดสิม  คาดว่าผ้าน่าจะมาจากแหล่งเดียวกัน  ซึ่งความผิดปกติในการแจกจ่ายหน้ากากผ้าของเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ มีความผิดปกติเหมือนกันกับการแจกจ่ายของเทศบาลตำบลกุดสิม ทั้งนี้จากการประเมินราคาของหน้ากากผ้า เบื้องต้นน่าจะไม่ถึง 2 บาทต่อชิ้น

นายยงค์ยุทธกล่าวอีกว่า เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ปปท.เขต 4 (ขอนแก่น)จะยังคงสุ่มตรวจไปตามหมู่บ้านและตำบลต่างๆอีกด้วย ว่ามีการแจกจ่ายและประสบปัญหาในลักษณะเดียวกันกับเทศบาลทั้ง 2 แห่งนี้หรือไม่  พร้อมกับเตรียมเข้าตรวจสอบเอกสารทั้งหมดจากเทศบาลทั้ง 2 แห่ง เพื่อที่จะตรวจสอบในเชิงลึกว่า ขบวนการแจกจ่ายหน้ากากผ้าครั้งนี้อยู่ในขั้นตอนใด ซึ่งหากอยู่ในขั้นตอนเตรียมการ เจ้าหน้าที่จะทำหนังสือไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบในการแจกจ่ายให้ปรับปรุงแก้ไข แต่หากตรวจสอบพบว่าขั้นตอนการดำเนินการสำเร็จแล้ว จะต้องมีการตรวจสอบต่อไป ว่าหน้ากากผ้าแต่ละชิ้นที่นำมาแจกจ่ายเฉลี่ยให้กับประชาชน เหมาะสมกับราคาที่มีการกำหนดไว้คนละ 4.50 บาท และได้มาตรฐานหรือไม่ ก่อนที่จะรวบรวมพยานหลักฐานส่งให้กับปปช.ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ด้านนางสุภาวดี พิมพัฒน์ ชาวบ้านโพนสวรรค์ ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ครอบครัวของตนได้รับการแจกจ่ายหน้ากากผ้า 2 อัน จากเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ซึ่งเท่าที่ดูหน้ากากนั้นเป็นผ้าบางๆ ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสามารถป้องกันการติดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19ได้หรือไม่ แต่เมื่อได้รับแจกมาแล้วก็จำเป็นต้องใส่ เพราะไม่ได้ออกนอกบ้านไปไหน ทั้งนี้การแจกหน้ากากผ้านั้น เท่าที่ทราบเป็นการแจกให้ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัวใช้ก่อน ซึ่งคนที่นำมาแจกไม่ได้บอกว่าเป็นตัวอย่างให้ชาวบ้านเย็บตัดใช้เอง และจะมีการแจกให้กับประชาชนทั่วไปในภายหลัง