ข่าวด่วน

พิษโควิทกระทบ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงกาฬสินธุ์ ขณะที่พ่อเมืองกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือพร้อมให้กำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤต

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ที่ผลผลิตกำลังออกสู่ตลาดกว่า 700 ตัน แต่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19  ไม่สามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ เพื่อให้กำลังใจ พร้อมเร่งหาแนวทางช่วยเหลือ

ที่สวนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ตำบลนาดี  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ในตำบลนาดี  อำเภอยางตลาด  ที่ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด-19  เพื่อให้กำลังใจและหาแนวทางช่วยเหลือ 

โดยกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองในตำบลนาดี ซึ่งมีสมาชิก  82 ราย  พื้นที่เพราะปลูก  369 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิต 350 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงนี้ทั้งหมด 700  ตัน  แต่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากไม่สามารถส่งไปขายต่างประเทศได้เหมือนที่ผ่านมา  เช่น ประเทศจีน และญี่ปุ่น  จึงทำให้ราคาของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองตกต่ำเพียงกิโลกรัมละ 10-15 บาท จากเดิมเมื่อปี 2562 ที่ผ่านมาราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 30-35 บาท

นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  กล่าวว่า  ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง และสหกรณ์การเกษตรยางตลาด จำกัด มีช่องทางการจำหน่ายสินค้า ที่ตลาดพันระวี จังหวัดร้อยเอ็ด  และแม่ค้าทั่วไปเท่านั้น เนื่องจากตลาดที่ส่งออกไปต่างประเทศ เช่น จีนและญี่ปุ่น ไม่สามารถส่งไปได้เหมือนเดิม ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้ามากขึ้น  จังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมสนับสนุนตลาดภายในจังหวัดให้เพิ่มมากขึ้น เช่น การขอความร่วมมือส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง สหกรณ์การเกษตร รวมไปถึงการขอความร่วมมือปั๊มน้ำมัน  นำมะม่วงน้ำดอกไม้ไปจำหน่าย เพื่อเป็นการกระจายสินค้าให้ออกสู่ตลาดได้มากที่สุดต่อไป