ข่าวด่วน

รพ.สต.คำใหญ่ฟิต ลงพื้นที่ลุยเอกซเรย์กลุ่มเสี่ยงถึงบ้านอย่างเข้มข้น

ทีม 4 ทหารเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ฟิต ลุยเอกซเรย์ให้ความรู้ป้องกันเชื้อโควิด-19 ให้กับกลุ่มแรงงานคืนถิ่นและกลุ่มเสี่ยงอย่างเข้มข้น หลังเข้าระบบกักกันตัว 14 วัน  ขณะที่ผลการตรวจพบผู้ได้รับเชื้อโควิด-19 ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ยังอยู่ที่ 3 ราย

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563 ที่บ้านชัยศรี  หมู่ 3 ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ นายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอห้วยเม็ก นายสมพงษ์ ภูผิวฟ้า สาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก นพ.วิษณุกร อ่อนประสงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยเม็ก มอบหมายให้นายยุทธศาสตร์ ภูวิชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) คำใหญ่ นายสมศักดิ์ แก้วใส ผู้ใหญ่บ้านชัยศรี พร้อมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งเป็นทีมอาสา 4 ทหารเสือ ลงพื้นที่ให้ความรู้ประชาชน เน้นกลุ่มเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ เขตปริมณฑล และต่างจังหวัด ตามมาตรการอยู่บ้าน หยุดเชื่อ เพื่อชาติ ของรัฐบาลและคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.กาฬสินธุ์

นายยุทธศาสตร์ ภูวิชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) คำใหญ่ กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาล และคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.กาฬสินธุ์ นำโดยนายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ ได้ออกมาตรการเพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยเฉพาะมาตรการทางสังคม คือ การเว้นระยะห่าง หรือ Social Distancing อย่างเคร่งครัด ตามแนวทางอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ไม่จำเป็นไม่ต้องเดินทาง และอยู่บ้านให้มากที่สุด ทั้งนี้ ได้จัดทีมอาสา 4 ทหารเสือ ประกอบด้วยนายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สาธารณสุขอำเภอหรือ อสม. และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันเคาะประตูบ้าน ค้นหาและเฝ้าระวัง สร้างการรับรู้เผยแพร่ไปสู่ประชาชน พร้อมเตรียมจัดทำฐานข้อมูลของประชาชนที่เดินทางจากกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพื่อกลับภูมิลำเนา โดยให้ความรู้ เพื่อปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด

นายยุทธศาสตร์ กล่าวอีกว่า ในพื้นที่ ต.คำใหญ่ มีแรงงานคืนถิ่นที่เดินทางจากกรุงเทพฯ เขตปริมณฑลและต่างจังหวัดจำนวน 120 คน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องการการได้รับเชื้อและเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อและผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้นำทีมอาสา 4 ทหารเสือลงพื้นที่ให้ความรู้การป้องกันตัว การปฏิบัติตัว ให้กับกลุ่มเสี่ยง โดยเข้าสู่ระบบกักกันตัว เฝ้าดูอาการ 14 วันอย่างเคร่งครัด โดยทำงานกันแบบเชิงรุกอย่างเข้มข้น ไม่มีวันหยุด ตรวจวัดอุณหภูมิกลุ่มเสี่ยงวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ซึ่งจากการตรวจสอบอย่างเข้มข้น ไม่พบแรงงานคืนถิ่นหรือชาวบ้านมีอาการผิดปกติหรือมีอาการต้องสงสัยได้รับเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใด

สำหรับสถานการณ์ของ จ.กาฬสินธุ์ ล่าสุดยังคงมีผู้ป่วยติดเชื้ออยู่ที่ 3 ราย มีผู้ป่วยเข้าข่ายสอบสวนโรค สะสม 87 คน รอผลตรวจ 9 คน ขณะที่กลุ่มประชาชนที่เดินทางจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีสะสม จำนวน 15,356 คน กระจายอยู่ตาม 18 อำเภอ โดยทีม 4 ทหารเสืออำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุข อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ลงพื้นที่เร่งติดตามเพื่อกักกันตัว และเฝ้าดูอาการเพื่อให้ครบทั้งหมดแล้ว