ข่าวเศรษฐกิจ

ขอนแก่น ยกระดับหัตถศิลป์ไทย ส่งเสริมการตลาดผ้าไหม ซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรม ในงานแสดงและจำหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ไหมนานาชาติ และการจับคู่ธุรกิจ KHON KAEN World Silk and Craft Festival 2023″

วันที่ 30 พ.ย. 2566 ที่ อาคารแสดงและจำหน่ายสินค้าชั่วคราว (โดมปรับอากาศ) ด้านข้างศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน “การจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ไหมนานาชาติ และ การจับคู่ธุรกิจ KHON KAEN World Silk and Craft Festival 2023” ภายในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่น Soft Power ประจำปี 2566 จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนภาครัฐและเอกชน คณะผู้แทนเมืองพี่เมืองน้อง นครดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และภาคีเครือข่ายร่วมงาน มีผู้ประกอบการจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหมจำนวน 60 คูหา

นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ จังหวัดขอนแก่น เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการผ้าไหมในการสร้างมูลค่าและสื่อถึงภาพลักษณ์ของประเทศ เปรียบเสมือนการจุดประกายให้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจกลับมาเติบโตอีกครั้ง เป็นอีกหนึ่งความพยายามของจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ที่ช่วยยกระดับงานหัตถศิลป์ของไทย สร้างการตระหนักรู้ในคุณค่าของงานผ้าไหมซึ่งเป็นศิลปหัตถกรรมไทย ความสำคัญ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานที่เดินทางมาท่องเที่ยว จะได้ร่วมสัมผัสวิถีวัฒนธรรมผ้ามัดหมี่ และงานฝีมือ เป็นข้อมูลเพิ่มเติม ให้เป็น “เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ “เชิงประจักษ์ เพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศมีความเข้มแข็งและมั่นคงต่อไป

“เพื่อให้ผู้ประกอบการผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมได้มีเวทีใช้ในการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผ้าไหมที่มีอัตลักษณ์ไทยแท้ สร้างเครือข่าย (Networking) ระหว่างผู้ประกอบการผ้าไหมจังหวัดขอนแก่นกับสมาชิกเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่และผู้ประกอบการจากต่างประเทศที่เข้าร่วมงานและเจรจาธุรกิจกับทูตพาณิชย์ในต่างประเทศ และการประกวด Young Designer ถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแก่นให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ได้มีการออกบูธจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมของผู้ประกอบการ 60 คูหา ประกอบด้วย คูหาของผู้ประกอบการผ้าไหมของประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 5 ประเทศ คือ เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา และจีน คูหาของผู้ประกอบการผ้าไหม/ผลิตภัณฑ์ไหม ของจังหวัดขอนแก่น