ข่าวเศรษฐกิจ

OTOP นครพนม ร่วมจำหน่ายในงาน Nakhonphanom Winter Festival

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ที่ลานพนมนาคา ถนนสุนทรวิจิตร เขตเทศบาลเมืองนครพนม นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห พัฒนาการจังหวัดนครพนม นำทีมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ในงานเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Nakhonphanom Winter Festival ประจำปี 2567 ตอน หนาวลม ชมโขง ซึ่งกำหนดดำเนินงานระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2566 – 1 มกราคม 2567 ณ บริเวณริมฝั่งโขง เขตเทศบาลเมืองนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เพื่อจำหน่ายบริการให้นักท่องเที่ยวและผู้มาเที่ยวงานเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Nakhonphanom Winter Festival ได้ชม ซ๊อป ชิม อย่างเต็มอิ่มและสุขใจ มีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจำหน่าย จำนวน 30 บูท แยกเป็นประเภท ดังนี้ ประเภทอาหาร จำนวน 5 บูท ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 1 บูท ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย จำนวน 10 บูท ประเภทของใช้ ของทีระลึก 3 บูท ประเภทสมุนไพรฯ จำนวน 1 บูท กลุ่มประเภทอาหาร BCG จำนวน 10 บูท

นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห พัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนางวรนุช กรุงเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางลติยา สุทธิผาย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนนาญการ และนายสุริยา สุคนธชาติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เยี่ยมชมให้กำลังใจ ให้คำแนะนำแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทั้ง 30 บูท