ข่าวสังคม

ขอนแก่น มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้ทำความดีในงานยกช่อฟ้าหอระฆังวัดดัง

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2566 องค์กรทางศาสนา สมัชชาชาวพุทธเพื่อความมั่นคงของชาติจังหวัดขอนแก่น ภาคีเครื่อข่ายพุทธช่วยพุทธจังหวัดขอนแก่น และศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชจังหวัดขอนแก่น สมาคมแพทย์แผนไทยจังหวัดขอนแก่น ชมรมผู้สูงอายุเมืองขอนแก่น ได้ร่วมกันประกอบพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ ดร.จุลสัน ทันอินทร์อาจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระรพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ในฐานะที่เป็นบุคคลทำคุณประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาโดยท่านได้ดำเนินการตรวจสอบและยกฐานะวัดต่างๆในเขตจังหวัดขอนแก่นที่สร้างมานานแต่ตกสำรวจขึ้นเป็นวัดที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์

นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน องค์กรดังกล่าวได้นำประกอบพิธียกช่อฟ้าหอระฆังวัดสันติสุขวนาราม บ้านสันติสุข หมู่ 11 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่นด้วย โดยมีท่านเจ้าคุณพระราชประสิทธิคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตามาเป็นประธานยกช่อฟ้าและมีพระครูจันทสิริสาร เจ้าคณะตำบลบ้านเป็ดเขต 1 พร้อมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจาก 23 หมู่บ้านในตำบลบ้านเป็ด รวมทั้ง พ.ท.วรเทพ ฟ้าสาร ผบ.กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 กรมทหารราบที่ 3 มาร่วมในพิธีดังกล่าวนี้ด้วย