ข่าวเศรษฐกิจ

อำนาจเจริญ เปิดตลาดนัดฮิมอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ท่องเที่ยว ชม ช๊อป เดินชมบรรยากาศยามเย็นชิวๆ

วันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 18.00 น. นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดตลาดฮิมอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน เปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการสินค้าโอท๊อป สินค้าเกษตร และสินค้าอื่นๆในพื้นที่ นำสินค้ามาจำหน่าย บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน – ห้วยชัน (ด้านหอชมธรรมชาติ) ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธีเปิดและเดินเลือกซื้อสินค้ากับบรรยากาศชิวๆริมอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานในยามเย็น

จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวังอำนาจเจริญ ดำเนินการโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก “ตลาดฮิมอ่าง” เปิดให้ผู้ประกอบการสินค้าโอท๊อป สินค้าเกษตร และสินค้าอื่นๆในพื้นที่ นำสินค้ามาจำหน่าย ในทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งวันนี้ ( 8 มกราคม 2567 ) เป็นการเปิดตลาดครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยธุรกิจ ในจังหวัดอำนาจเจริญให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดอำนาจเจริญให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ในเบื้องต้นที่มาจำหน่วยสินค้าประกอบด้วยผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 15 ร้าน ผู้ผลิตสินค้าชุมชน จากชุมชนห้วยสวรรค์ โนนหนามแท่ง จำนวน 9 ร้าน เครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็ก จำนวน 6 ร้าน ร้านค้าภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 77 ร้าน รวมทั้งสิ้น 107 ร้าน ซึ่งคาดว่าผู้ประกอบการชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยธุรกิจในจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับการส่งเสริมช่องทางการตลาด และมีรายได้เพิ่มขึ้น และ “ตลาดฮิมอ่าง” จะมีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแพร่หลายมากขึ้น เกิดการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ซึ่งการเปิดตลาดนัดฮิมอ่าง ได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ อนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการจัดตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ ติดตั้งไ ฟฟ้าให้แสงสว่างบริเวณจัดงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ ปรับภูมิทัศน์ บริเวณทางเข้าตลาดฮิมอ่าง แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ปรับพื้นที่บริเวณเข้า – ออก ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง ให้การอนุเคราะห์เรื่องการบริหารจัดการขยะ เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ประสานผู้ประกอบการ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็ก พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ประสานผู้ประกอบการ Biz clubเครือข่ายกลุ่มอาชีพ และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประสานผู้ประกอบการ OTOP และร่วมจัดสถานที่ กำนันตำบลโนนหนามแท่ง และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านห้วยสวรรค์ ประสาน ผู้ประกอบการ ชุมชนโนนหนามแท่งและชุมชนห้วยสวรรค์ และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ ประสานผู้ประกอบการภาคเอกชน และผู้ประสานงานทุกภาคส่วน