ข่าวเศรษฐกิจ

สุรินทร์ เตรียมจัดงานเนื้อวากิวระดับประเทศพร้อมเดินหน้าผลักดันส่งเสริมเต็มที่ เทศกาลสุรินทร์วากิวเฟสติวัล 2024 (SURIN WAGYU FESTIVAL 2024)

วันที่ 16 มกราคม 2567 ที่ ศูนย์อาหารศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ จังหวัดสุรินทร์ นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำแถลงข่าวร่วมกับ นางเคียงเดือน สงวนซื่อ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคขุนวากิวสลักได , นางศรีสุภรณ์ ชมศรีหาราชพร ผอ.ททท.สำนักงานสุรินทร์ และนายวีรศักดิ์ พิษณุวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ ต่อสื่อมวลชน และประชาชนที่ใช้บริการภายในห้งสรรพสินค้า ถึงการกำหนดจัดงานเทศกาลสุรินทร์วากิวเฟสติวัล 2024 SURIN WAGYU FESTIVAL 2024 ” ในวันที่ 19- 20 มกราคม 2567 นี้ โดยจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดสุรินทร์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ และคนรักโควากิวประเทศไทย

การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน (วากิว) ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ สนับสนุนและยกระดับการเลี้ยงโควากิวให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้โควากิวเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อยกระดับฐานะให้เกษตรกรและภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัดสุรินทร์ ส่งเสริมให้มีการเลี้ยง ผลิต แปรรูปเนื้อโคขุนวากิวให้เพียงพอต่อตลาดทั้งในปัจจุบัน และอนาคต เพิ่มช่องทางและรายได้ให้กับเกษตรกรปศุสัตว์ผู้ที่สนใจการเลี้ยงโควากิว ผลักดันให้จังหวัดสุรินทร์เป็นแหล่งผลิตเนื้อโควากิวรายใหญ่ของประเทศไทย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงเห็นถึงศักยภาพในการเป็นผู้นำด้านการเลี้ยงและผลิตเนื้อวากิว

นายวีรศักดิ์ พิษณุวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน (วากิว) ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพิ่มช่องทางและรายได้ให้กับเกษตรกรปศุสัตว์ผู้ที่สนใจการเลี้ยงโควากิว กระตุ้นการเดินทางและเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวภายในประเทศให้เดินทางมาท่องเที่ยวยังพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มชื่นชอบในการรับประทานเนื้อวากิว จังหวัดสุรินทร์มีเนื้อวากิวคุณภาพดีมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้บริโภคสายเนื้อเป็นอย่างมาก ภายในงานพบกับร้านเนื้อดีมีคุณภาพ อาทิ ร้านดวงใจ ร้านบารมีบีฟ ร้านสุรินทร์วากิว ร้านชามสุข ร้าน361 ThreeSixOne และร้านค้าอีกมากมายพร้อมเสิร์ฟในงานแล้ว ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ทั้งนี้ ยังเป็นการกระตุ้นการเดินทางและเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวภายในประเทศให้เดินทางมาท่องเที่ยวยังพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มชื่นชอบในการรับประทานเนื้อวากิวจ.สุรินทร์มีเนื้อวากิวคุณภาพดีมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้บริโภคสายเนื้อเป็นอย่างมาก ภายในงานพบกับร้านเนื้อดีมีคุณภาพ อาทิ ร้านดวงใจ ร้านบารมีบีฟ ร้านสุรินทร์วากิว ร้านชามสุข ร้าน361 ThreeSixOne และร้านค้าอีกมากมายพร้อมเสิร์ฟในงานแล้ว ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ในวันทื่ 19-20 ม.ค.2567 นี้